03.2015-01.2016: Viceministru, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Republica Moldova;

01.2013-03.2015: Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă;

09.2010-01.2013: Director, Direcţia Generală Cooperare Multilaterală, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Republica Moldova;

12.2009-08.2010: Însărcinat cu afaceri la Ambasada Republicii Moldova Washington D.C., Statele Unite ale Americii;

2007-12.2009: Ministru-consilier, Ambasada Republicii Moldova, Washington D.C., Statele Unite ale Americii;

2005-2007: Director, Departamentul Cooperare Multilaterală, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Republica Moldova;

2004-2005: Director, Direcţia Generală Securitate Internaţională, Ministerul Afacerilor Interne şi Integrării Europene, Republica Moldova;

2000-2004: Secretar I, Ambasada Republicii Moldova în Viena, Reprezentant permanent adjunct pe lângă Organizaţiile internaţionale, Viena, Austria;

1999-2000: Consilier, DGEAN;

1997-1999: Secretar II, DGEAN;

1995-1997: Ataşat, Direcţia Generală Europa şi America de Nord (DGEAN).

Ziarul de Gardă a scris anterior că în perioada cât Andrei Galbur a fost Amba­sa­dor al Republicii Mol­dova în Fede­ra­ţia Rusă, inclu­siv Ilan Shor şi soţia sa, cân­tă­reaţa Jas­min, cir­culă prin Moscova cu auto­mo­bile cu numere diplo­ma­tice, eli­be­rate de Amba­sada ţării noastre în Fede­ra­ţia Rusă. Deşi atunci s-a des­chis un dosar penal, acesta nu a avut o fina­li­tate.

Con­form ulti­mei sale decla­ra­ţii cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi, Andrei Gal­bur nu are o locu­inţă, şi deţine doar o maşină şi un garaj.