2015:  Centrul European pentru studii în domeniul securităţii "George C. Marshall", curs în domeniul securităţii regionale, Germania

2014: Academia Militară "Alexandru cel Bun", curs postuniversitar în domeniul securităţii şi apărării naţionale

2009: Centrul European pentru studii în domeniul securităţii "George C. Marshall", studii în domeniul securităţii, stabilităţii, tranziţiei şi reconstrucţiei, Germania

2008: Programul internaţional de studii pentru lideri, Statele Unite ale Americii

2007: Centrul European pentru studii în domeniul securităţii "George C. Marshall", studii de securitate avansată, Germania

2004: Institutul Fondului Monetar Internaţional, studii în domeniul politică economică, Viena, Austria 

2002-2003: Institutul European de Studii Politice, curs de studii politice

1999: GTZ, studii în macroeconomie, finanţe publice, econometrie, Germania

1996–1998: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, studii  în domeniile economic, relaţii internaţionale şi securitate, Bucureşti, România

1992–1996: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iași, România

1982–1992: Liceul român-francez "Mihai Eminescu", studii generale, Chişinău, Republica Moldova  

Experienţă profesională

2010-2016: Şef al Biroului pentru Reintegrare, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

2009–2010: Şef al Direcţiei Informare şi Analiză, Biroul pentru Reintegrare, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

2008–2009: Şef al Direcţiei Informare şi Analiză, Ministerul Reintegrării, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

1999-2009: Lector, Academia de Administrare Publică, Chişinău, Republica Moldova

2012-prezent: Expert cu statut permanent, Delegaţia Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control

2014-prezent: Preşedinte, Comisia de selectare a proiectelor în cadrul Programului activităţilor de reintegrare a ţării

2003: Aparatul Ministrului pentru reintegrare, consultant principal

1999-2002: Expert Local, Reprezentanţele Institutului Suedez pentru Administrare Publică în raionul Cahul şi oraşul Tighina, Republica Moldova

1998-2002: Expert în Politica Regională de Integrare Europeană, Proiect UNDP „Strategie pentru Dezvoltare", Centrul de Investigaţii Strategice şi Reforme, Chişinău, Republica Moldova

Ultima declaraţie de venit a fost publicată în anul 2013

Ghe­or­ghe Bălan deține un apar­ta­ment de 69 m.p. și rapor­tează un sala­riu lunar de apro­xi­ma­tiv 10 mii de lei. Soția sa acti­vează în sis­te­mul financiar-bancar.