Vehiculările mediatice din ultimul timp privind cazurile de fraudare a intereselor publice la înstrăinarea patrimoniului public sunt confirmate în ultimul studiu analitic al CNA privind activitatea Direcţiei generale economie, reforme și relații patrimoniale a Primăriei capitalei. Analiza publicată la 3 mai curent, denotă mai multe ilegalități admise de funcționarii primăriei și gestiunea frauduloasă a patrimoniului municipiului.

   Pierderi de milioane de lei

Conform unui raport Expert-Grup, din cauza privatizărilor defectuoase, fraudarea licitaţiilor, subestimarea valorii bunurilor etc., municipiul Chişinău pierde anual sute de milioane de lei. Experţii au constatat că preţurile normative la privatizarea suprafeţelor nelocuibile sunt de zece ori mai mici decât cele de piaţă. Astfel, persoanele cointeresate de anumite încăperi mai întâi perfectează un contract de arendă sau de locaţiune, iar, la scurt timp, depun pachetul de documente pentru privatizarea încăperii sau a terenului luat în arendă. Decizia se ia prin votul majorităţii simple a membrilor Comisiei de privatizare a încăperilor nelocuibile, fără licitaţie, deoarece contractul de locaţiune exclude procedura de licitaţie.

primaria arenda.jpg

Majoritatea suprafeţelor privatizate în acest mod se află în zona centrală a oraşului sau în zone rezidenţiale prestigioase. Dar acest lucru nu ar trebui să fie posibil, totul trebuie să se facă prin licitaţie publică, iar preţul la privatizare nu trebuie să fie mai mic decât cel de piaţă. Spațiile nelocuibile sunt date în locațiune unor agenți economici, la preţuri ridicole, iar ulterior aceștia dau în subarendă aceste încăperi, dar la preţuri de câteva ori mai mari. Evident că profitul ajunge în buzunarul lor, nu în cel al CMC.

Și mai rău este faptul că, cetăţenii nu au cum să monitorizeze procesul de privatizare, întrucât informaţia despre rezultatele acestuia nu este făcută publică. Lipsa unui registru public privind suprafețele libere de locațiune și cele care sunt date în chirie cu indicarea termenului de valabilitate a contractelor constituie un factor ce generează corupție, rezultând în diminuarea beneficiilor publice din această activitate. Astfel, deși Direcția generală economie, reforme și relații patrimoniale a Primăriei mun. Chişinău ține evidența patrimoniului public, ea gestionează doar o parte din suprafețele nelocuibile ale Primăriei.

            Darea în locațiune a spațiilor municipale fără licitații publice - ilegală

În urma verificărilor efectuate, CNA a ajuns la concluzia că, darea în locațiune a spațiilor municipale fără organizarea licitațiilor publice este ilegală și nu asigură egalitatea tuturor doritorilor de a obține dreptul la locațiune. Ca rezultat nu se obține un preț maxim pentru locațiunea bunurilor imobile, bugetul municipal fiind prejudiciat considerabil. Analiza CNA denotă că valoarea locațiunii în unele cazuri este de până la 20 de ori mai mică în comparație cu valoare de piață.

7_main.jpgPotrivit CNA, privatizarea încăperilor nelocuibile este unul din cele mai vulnerabile domenii ce țin de gestionarea patrimoniului municipal. Realizarea acestor privatizări fără organizarea licitațiilor publice contravine legii. Bunurile imobile privatizate sunt subestimate, iar prețurile de evaluare sunt cu mult mai mici decât cele de piață. Responsabili de evaluarea eronată a bunurilor privatizate sunt experții și membrii Comisiei pentru privatizare.

Sub pretextul activității unor asociații, organizații obștești, uniuni de creație, etc., diferite persoane cu interese particulare, privatizează la prețuri ridicole încăperi din proprietatea publică, care ulterior sunt vândute. În general prețul chiriei și prețul de vânzare a imobilelor proprietate municipală, diferă radical de prețul de piață, ceea ce prejudiciază semnificativ interesele publice. Diferența mare dintre prețul de piață și cel stabilit de comisie, la privatizare sau locațiune, confirmă faptul că adoptarea deciziilor este expusă factorilor de corupție.

Analiza selectivă realizată de CNA în privința celor mai mari suprafețe privatizate (9) arată că diferențele dintre prețurile stabilite de comisie și cel estimate de Cadastru variază între 100033 lei (cea mai mică) și 1.517.495 lei (cea mai mare).

cna pramaria.pngcna.md

Rapoartele Curții de Conturi confirmă neregulile

Și verificările Curții de Conturi privind legalitatea gestionării patrimoniului public denotă prezenţa mai multor nereguli în activitatea Autorității Publice Locale (APL), care constau în:

–  neasigurarea înregistrării integrale la organul cadastral a dreptului de proprietate asupra patrimoniului public municipal, fapt ce determină riscul pierderii acestui drept și al înstrăinării ilegale;

-– lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public, ceea ce condiționează raportarea neveridică a situaţiilor patrimoniale;

– monitorizarea superficială din partea APL Chișinău a termenelor de valabilitate a contractelor de locațiune, încheiate de către instituțiile din subordine, care favorizează ocuparea ilegală a spațiilor clădirilor proprietate municipală și creează riscul neachitării plăților pentru arendă și serviciilor comunale.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii