Drepturile de autor

Toate materialele site-ului «Moldova Criminală», precum și design-ul acestuia sunt obiecte ale dreptului de autor. Materialele de pe site pot fi preluate ori utilizate gratuit și fără permisiunea scrisă a site-ului. În cazul preluării materialelor de pe site, utilizatorii sunt obligați să indice linkul direct la articolul preluat de pe www.crimemoldova.com, după cum este prevăzut în Termeni și Condiții.

Drepturile de autor pentru site-ul “Moldova Criminală” sunt protejate de legislația Republicii Moldova cu completările și modificările ulterioare, precum și de tratatele și convențiile internaționale din domeniu, la care Republica Moldova este parte. Conform legislației R. Moldova, încălcarea drepturilor de autor atrage răspunderea civilă și/sau penală.

×
Contact cu redacția
CAPTCHA
Scrisoarea a fost expediată. Mulțumesc