La 8 octombrie 2016, Ghenadie Bîrnaz, va marca două decenii de activitate în sistemul judecătoresc. Iniţial a fost numit judecător în sectorul Botaica al Capitalei, apoi transferat în sectorul Râşcani. Prin Hotărârea nr. 120/8 din 13 iunie 2014 Colegiul de Evaluare a Performanţelor Judecătorilor  i-a acordat calificativul „Bine”, acumulând un total de 70 de puncte.

Hotărârea nr. 1:0:8 din 13 iunie 2014.png

La 21 septembrie 2011, Ghenadie Bîrnaz, a emis o ordonanță de încasare a sumei de 400 de milioane de dolari în baza unui contract de împrumut semnat cu un an înainte.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă cu doar două zile înainte de către Taras Mykhaylyk, reprezentantul prin procură al PR-VERT SISTEM LIMITED din Marea Britanie, împotriva lui Veaceslav Bass, un tânăr sărman din Chișinău, a unei firme din Noua Zeelandă și a două din Federația Rusă.

La 20 septembrie 2016 a fost reținut pentru complicitate la infracțiuni de spălare de bani din Rusia în proporții deosebit de mari. La 22 sptembrie instanța a decis în privința lui Bîrnaz aplicarea arestului preventiv de 30 de zile.

Ghenadie Bîrnaz locuieşte cu familia într-un imobil cu două nivele, cu suprafaţa de 179 de metri pătraţi, pe strada Ipoteşti din Chişinău.

Valoarea cadastrală a imobilului este de peste 875 de mii de lei. Magistratul indică că, jumătate din casă aparţine fiului său student, care primeşte o bursă lunară de 1500 de lei. Potrivit d eclaraţiei de avere, Ghenadie Bîrnaz mai are în proprietate  un teren intravilan cu suprafaţa de 0, 0464 ha, o casă de locuit cu suprafața de 18,7 m.p. și anexa de 20 m.p., în valoare de 7 349,41 lei, primită în moştenire în 1999, o casă de locuit cu suprafața de 81,2 m.p. cu o construcţie accesorie de 24,6 m.p., în valoare de 36 028,56 lei, care de asemenea a primit-o moştenire în 1999.

Magistratul mai indică faptul că deţine un autoturism de model Toyota Avensis (an. fab. 2006) în valoare de 7800 de euro.

Potrivit unei  investigaţii a jurnaliştilor de la ZdG, publicată în septembrie 2013, în perioada anilor 2009-2013  Ghen­a­die Bîrnaz, a avut veni­turi cumu­la­tive de 320 mii de lei, adică apro­xi­ma­tiv 65 de mii de lei anual, bani care, în mod nor­mal, îţi per­mit să duci un trai cât de cât decent, dar în niciun caz să-ţi con­stru­ieşti două case în Chi­şi­nău.

În 2008, Bîrnaz declara că deţine un lot de pământ de 400 m.p., care valora aproape 200 mii de lei, un altul, de 1700 m.p., în satul Lopa­t­nic din r-nul Edi­neţ, de 33 mii de lei, o casă nefi­ni­sată de 296 m.p. cu o valoare de 860 mii de lei, şi o alta, de locuit, de 76 m.p. Un an mai târ­ziu, magis­tra­tul scria în decla­ra­ţia sa de veni­turi şi pro­pri­e­tăţi doar des­pre acţiu­nile sale şi ale soţiei la SA Mol­da­vhi­dro­maş, des­pre care menţiona că au fost obţi­nute în pro­ce­sul pri­va­ti­ză­rii con­tra bunuri patri­mo­ni­ale, însă fără a primi divi­dende. Un an mai târ­ziu, jude­că­to­rul anu­nţa că şi-a mai pro­cu­rat un lot de teren, de doar 64 m.p.