2003-prezent: Academia de Studii Economice din Moldova, Management şi comerţ exterior, doctorand cu tema de cercetare: „Mecanismele de promovare a comerţului exterior”;

2001: Institutul de perfecţionare din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), diplomă în politică comercială şi comerţ exterior, Geneva, Elveţia;

1998: Institutul de perfecţionare a O.M.C. din Geneva, Expert în normele O.M.C., Elveţia;

1991-1996: Academia de Studii Economice din Moldova, Diplomă în management, Chişinău, Republica Moldova;

1991-1992: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică aplicată, Chişinău, Republica Moldova;

Experienţă profesională

2009-21 ianuarie 2016: Viceministru pe domeniul cooperării economice internaționale, Ministerul Economiei, Republica Moldova

2005-2009: Director, Direcţia generală de politici comerciale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Republica Moldova

2001-2005: Şef, Direcţia principală de regimuri comerciale şi O.M.C., Ministerul Economiei, Republica Moldova

2004-prezent: Membru al Subcomitetului II Republica Moldova-UE: "Comerţ şi Investiţii"

2004-prezent: Reprezentant al Republicii Moldova în relaţiile comercial-economice cu ţările CEFTA

2003-2004: Negociator principal al Acordurilor de comerţ liber semnate de Republica Moldova cu ţările Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-est

1999-2003: Membru al Grupului de lucru în domeniul comerţului, Cartea energetice europene, Bruxelles, Belgia

1998-2001: Membru al Grupului de negociere al aderării Republicii Moldova la O.M.C.

1998 – 2001: Şef-adjunct, Direcţia principală O.M.C., Ministerul Economiei şi Reformelor, Republica Moldova

1996 – 1998: Specialist principal, Direcţia colaborare internaţională bilaterală, Ministerul Economiei, Republica Moldova

Averea lui Calmîc

În decla­ra­ția sa cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate pe anul 2014, noul șef de la Eco­no­mie a decla­rat un sala­riu de 153 mii de lei din func­ția de la minis­ter, 10 mii din cea de pro­fe­sor uni­ver­si­tar și 45 mii din dobân­zile de la bănci. Tot­o­dată, minis­tru, fiind repre­zen­tant al sta­tu­lui în Con­si­liul de Admi­nis­trare al Mol­do­va­gaz și Mol­dexpo, dar și pre­șe­dinte al CA „Maga­zi­nul Unic” și „Metal­fe­ros”, a acu­mu­lat alți peste 450 mii de lei. Din pos­tura de vice­mi­nis­tru, Cal­mîc a fost și repre­zen­tant al sta­tu­lui în Con­si­liul de Admi­nis­tra­tori ai BEM, aflată acum în pro­ces de lichi­dare. În 2012 și 2013, Cal­mîc a con­trac­tat dato­rii în sumă de 780 mii de lei.

El este pro­pri­e­ta­rul a două case de locuit, una cu o supra­față de 110 m.p., iar alta, de 30 m.p., înre­gis­trată pe numele soției sale. El deține o Toyota Rav 4, dar și 50 la sută din firma „AI-Export” SRL, cu acti­vi­tăți în comerț. SRL-ul este înre­gis­trat în Negrești, Stră­șeni, pe numele Ange­lei Capița și Lidiei Șoiliță, ori­gi­nară din această loca­li­tate.

Vizita dubioasă a lui Octavian Calmîc în SUA

Ministrul Economiei este membru activ al Partidului Democrat. În februarie 2016, Octavian Calmîc împreună cu Sergiu Sîrbu şi Monica Babuc au fost desemnaţi vicepresedinţi ai PD de către Consiliul Politic Naţional al formaţiunii.

În mai curent, Calmîc a mers împreună cu Vlad Plahotniuc  într-o vizită în SUA, unde au participat la evenimentul “Premiile pentru Lideri Internaționali Distinși”. Această vizită a fost mediatizată de posturile de televiziune apropiate lui Plahotniuc, în timp ce restul societăţii a rămas cu mai  multe semne de întrebare.

Astfel, în timp ce Octavian Calmîc a declarat pentru Publlika.md că vizita delegației nu este una guvernamentală, ci una politică, acesta apoi s-a contrazis, întrucât a mai adăugat pentru aceeași sursă că „discutăm mai multe aspecte ce ține de activitatea guvernamentală”.

În acelaşi timp, Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene a precizat că nu a fost solicitat în acordarea asistenţei pentru vizita întreprinsă de vicepremierul Octavian Calmîc sau alţi membri ai delegaţiei. Atât sursele din cadrul Guvernului, cât şi din cadrul coaliţiei de la guvernare susţin că toate costurile vizitei au fost suportate de membrii delegaţiei. Precizăm că în luna mai, Guvernul nu a aprobat niciun proiect privind componența nominală a vreunei delegații conduse de ministrul Economiei Octavian Calmîc.