Și-ar putea pierde fotoliul de judecătoare. Magistrata care a contribuit la prejudicierea bugetului Biroului Naţional al Asiguratorilor Auto, Adela Andronic, ar putea fi eliberată din funcţie. O cerere în acest sens a fost înaintată de Consiliului Superior al Magistraturii către preşedinte Nicolae Timofti. 

Judecătoarea Andronic este acuzată că a luat o decizie, prin care a suspendat activitatea noii conduceri a "Biroului Asiguratorilor Auto" pentru două luni. În această perioadă au fost efectuate mai multe operațiuni, iar instituția a fost prejudiciată cu peste 25 de milioane lei, bani care erau prevăzuți pentru fondul de garanție al țării noastre, stabilit de Consiliul Birourilor Sistemului Internațional de "Carte Verde".

ssss.jpgAmintim că la sfârşitul lunii mai 2015 Consiliul Birourilor ”Carte Verde” de la Bruxelles a decis suspendarea Moldovei din sistemul internaţional  de asigurări începând cu 1 octombrie 2015. Ulterior s-a hotărât amânarea luării unei decizii finale până la 1 aprilie 2016. Între timp, autorităţile de la Chişinău trebuiau să îndeplinească un plan de acţiuni aprobat de Bruxelles.

Penalitatea a survenit în urma fraudelor înregistrate în sistemul de asigurări din Moldova. BNAA nu a depus la timp garanţia externă de 4,2 milioane de euro. Instituţia a ajuns în imposibilitate de plată după ce în urma unor tranzacţii dubioase instituția a fost prejudiciată cu 25 de milioane de lei. 

Scandalul ”Cartea Verde” și decizia dubioasă a magistratei Andronic

În anul 2015, jude­că­toa­rea a sus­pen­dat pen­tru două luni acti­vi­ta­tea noii con­du­ceri a "Biroului Asiguratorilor Auto",  aleasă pe 13 ianu­a­rie 2015.  În acest timp, fili­a­lele a două bănci din ţară, Mol­dind­con­bank şi Mol­do­va­A­gro­in­d­bank  l-au recu­nos­cut pe Ole­k­sandr Pin­chuk, cetă­țean ucrai­nean, direc­tor inte­ri­mar al aso­ci­a­ției. Potrivit vicepreședintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Iurie Filip, Pin­chuk și Andronic au fost complici.

„În ianuarie, în urma deciziei instanței de judecată, împuternicirile noului director executiv la BNAA, Mihai Manoli, au fost suspendate,de către judecătoarea Andronic, iar ulterior decizia a fost anulată. Între timp, acest Olexandr Pinciuk care a fost adus de fosta conducere a ajuns să gestioneze fondurile companiilor care au dreptul să emită „Cartea Verde”. Din cele trei bănci în care sunt plasate aceste fonduri, doar una a recunoscut împuternicirile lui Mihai Manoli. Astfel, Pinciuk a convertit banii companiilor de asigurări în dolari, prin intermediul celorlalte două bănci care nu au acceptat împuternicirile noului director, chiar în perioada când acesta era cel mai scump și îi plasează în depozite în valută, iar după cinci zile le reziliază, anume când dolarul a ajuns la cotație joasă. Prin aceste operații, BNAA a fost prejudiciat. După care, banii sunt convertiți iarăși în lei și plasați în aceleași bănci în depozite pe termen de trei ani. La fiecare dolar convertit s-au pierdut cinci lei”, a relatat Iurie Filip pentru Ziarul Național.

Astfel, cu sem­nă­tura și auto­ri­za­ția lui Pin­chuk, BNAA a fost impli­cată în tranza­cţii mai mult decât dubi­oase, care au dus, într-un final, la pre­ju­di­cii de peste 20 de mili­oane de lei, iar ulte­rior, la un dosar penal. 

În luna mar­tie 2015, după ce deci­zia jude­că­toa­rei Adela Andro­nic a fost anu­lată de Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, iar direc­to­rul ales al BNAA, repus în drep­turi, au fost depuse mai multe plân­geri la orga­nele de drept. La 24 mar­tie 2015, CNA a des­chis un dosar penal pen­tru tranza­cţi­ile de schimb valu­tar efec­tu­ate de fili­a­lele celor două bănci şi BNAA, urmă­ri­rea penală fiind con­dusă de pro­cu­ro­rul Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie, Ser­giu Catan.

În ordonanța procurorilor, se pre­ci­zează că MAIB a accep­tat ca din con­tu­rile BNAA-ului con­dus de Pin­chuk să fie trans­fe­raţi, către patru com­pa­nii de asi­gu­rări, „Asito”, „Mol­da­sig”, „Vic­to­ria Asi­gu­rări” şi „Dona­ris VIG”, 823 mii de euro, sumă înre­gis­trată în con­tu­rile aso­ci­a­ţiei pen­tru pla­sa­rea garanţiei finan­ci­are externe, care, ulte­rior, nefi­ind pla­sată, a dus la exclu­de­rea țării noastre din sis­te­mul „Carte Verde”.  


La un an de la acele evenimente rezul­tate vizi­bile pe această cauză penală nu au fost înre­gis­trate. Potrivit Ziarului de Gardă, deși, auto­ri­tă­țile din țara noastră spun că Ole­k­sandr Pin­chuk este cău­tat de aproape un an fără a fi loca­li­zat, acesta este un avo­cat de suc­ces din Ucraina care apare liber în spa­țiul public.

Iar cât ține de Adela Andronic, care a luat decizia de a suspenda activitatea conducerii BNAA, magistrata mai întâi a fost cercetată disciplinar pentru decizia adoptată, prima dată solicitările depuse fiind respinse. Abia mai târziu, în urma contestațiilor, a fost casată decizia anterioară și aplicată judecătoarei Andronic sancțiunea disciplinară – avertisment. Ulterior, hotărârea Colegiului Disciplinar din subordinea CSM a fost contestată de BNAA. Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii i-a aplicat Adelei Andronic sancțiunea disciplinară – eliberarea din funcția de judecător.

Judecătoarea va fi eliberată oficial din funcţie după semnarea decretului de preşedintele statului Nicolae Timofti. Totuși, Andro­nic a anun­țat că va con­testa hotă­rârea CSM la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ție.

Au, sau nu au șoferii moldoveni dreptul la ”Carte Verde” ?

70931183f584f3c6d808062a089af496.jpgDeși anterior, Biroul Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) urma să suspende vânzările de Carte Verde începând cu 1 aprilie 2016, recent Consiliul Birourilor (CoB), instituția europeană cu sediul la Bruxelles, gestionar al sistemului internațional de asigurări „Carte Verde” a hotărât amânarea deciziei de suspendare.

Potrivit unui comunicat de presă BNAA, dacă Republica Moldova  va fi lipsită de dreptul de a emite asemenea poliţe se va decide la Biroului Național al Asigurătorilor CoB programată să aibă loc la începutul lunii iunie.

Până atunci, Moldova trebuie să prezinte rapoarte lunare privind măsurile întreprinse în vederea soluţionării crizei de pe piaţa asigurărilor auto. Totodată, Bruxelles-ul a creat un grup de lucru care monitorizează acţiunile Biroului Naţional al Asiguratorilor Auto din Moldova.

Polițele de asigurare care au fost achiziționate până în prezent, cât și cele care vor fi cumpărate după data de 1 aprilie 2016, dar a căror valabilitate nu depășește 31 decembrie 2016 vor rămâne în vigoare până la expirarea acestora.

Potrivit comunicatului BNAA: ”Decizia Consiliul Birourilor vine pe fondul progreselor înregistrate de către BNAA și de autoritățile competente din Republica Moldova în aplicarea planului de acțiuni stabilit de comun acord cu CoB. CoB a evaluat recent măsurile întreprinse ca fiind satisfăcătoare, iar decizia de amânare menționată anterior are rolul de a asigura timpul necesar implementării integrale a planului de acțiuni.”

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii