Bomba bacteriologică din România descoperită de Gazeta Sporturilor, a ajuns și în Moldova. Ca și în cazul României, opinia publică datorează informațiile despre dezinfectanții diluați, nu justiției, ci jurnaliștilor. Investigația a fost mediatizată masiv, inclusiv de presa străină. În Republica Moldova, doar după ce Ziarul de Gardă s-a interesat dacă nu cumva astfel de dezinfectanți se folosesc și în spitalele de la noi, autoritățile au promis verificări în acest sens.

Scandalul dezinfectanţilor – investigația jurnalistică care a tulburat România

protest-universitate-scandal-sanatate.jpg

Sursa: ziare.com

La sfârșitul lunii aprilie curent, Gazeta Sporturilor a publicat o investigație din aproape 14 părți, despre unul dintre cei mai mari producători de dezinfectanți de pe piața farmaceutică din România, în care a demonstrat, inclusiv prin probe de laborator (plătite de jurnaliști), că produsele acestei companii, furnizate în peste 300 de spitale din România, erau practic ineficiente din cauza că erau diluate în proporții foarte mari și nu cores­pundeau nici măcar infor­ma­ți­i­lor care se con­țin pe etichetă. Scandalul a tulburat profund sistemul medical din țara vecină, soldându-se cu demisia ministrului român al Sănătății - Achimaș-Cadariu și proteste. 

ThorProbele solicitate Gazeta Sporturilor au arătat că, dezinfectantul ”Hexi Pharma” – Suprasept, a fost diluat de 10 ori; sub­stanța activă clo­rură de dide­cil­di­me­til amo­niu cu 30%; dez­in­fec­tan­tul Thor de 3 ori.

Investigația jurnalistică a pornit în contextul tra­ge­diei din clu­bul Colec­tiv, în urma căreia au decedat mai multe persoane, care s-au ales cu diverse infec­ții ce tre­bu­iau nimi­cite de pro­du­sele Hexi Pharma. Însă, culmea ironiei, scriu jurnaliștii români, vânzările companiei s-au dublat după drama de la Colectiv. Pe parcursulinvestigații au fost dezvăluite și informații referitoare la licitațiile câștigate de companie, relații cu companii off-shore, etc.

Rezultate de laborator oficiale, cerute de Guvernul României și publicate la 11 mai curent, au confirmat informațiile prezentate de Gazeta Sporturilor. La scurt timp, compania Hexi Pharma a anunțat demararea procedurii legale de închidere și retragerea produselor de pe piață, cerându-și scuze publice: „Toate pro­du­sele vor fi retrase în cel mai scurt timp, fabrica și firma și-au înce­tat deja activita­tea și au dema­rat de ieri pro­ce­du­rile legale pen­tru închi­dere. În numele tutu­ror anga­ja­ți­lor Hexi Pharma, ne dorim ca vino­va­ții să fie găsiți cât mai repede”, au anun­țat repre­zen­tan­ții companiei.  A fost închis și site-ul instituției.

Com­pa­nia a fost amen­dată cu 40.000 lei.

Crisana.ro scrie că, pe lângă închiderea fabricii Hexi Pharma, demisia lui Cadariu, verificările Ministerului Sănătăţii; Parchetul General a declanşat o anchetă penală pentru „zădărnicire a combaterii bolilor”.

Republica Moldova: Autoritățile s-au autosesizat datorită jurnaliștilor

După cum am mai menționat, și în Moldova cetățenii află despre dezinfectanți nu de la autorități, ci de la presă. Ziarul de Gardă scrie că pro­du­sele Hexi Pharma sunt omo­lo­gate în țara noastră, dar autoritățile nu cunosc numă­rul și denu­mi­rea spi­ta­le­lor care le folosesc. Instituțiile publice sus­țin că s-au auto­se­si­zat și efec­tu­ează con­troale la acest subiect, însă au refu­zat să ofere jurnaliștilor docu­mente confirmative. Oficialii admit, că există o com­pa­nie națională care importă pro­duse Hexi Pharma în Mol­dova și pro­mit că o vor veri­fica, după ce au fost soli­ci­tați de ZdG să se expună la subiect.

Prima reacție la subiect a apărut abia pe 12 mai, pe pagina de facebook a ministrului Sănătății, Ruxanda Glavan, care susține că ministerul s-a sesizat cu două săptămâni în urmă. Până la asta, nu a existat nici un comunicat oficial prin care să se anunțe dacă pro­du­se Hexi Pharma sunt și în Mol­dova.

dezinfectanti.jpgCon­form Registrului Național al produselor biodistructive, publicat pe site-ul Centrului Național de Sănătate publică, 4 dezinfectanți marca Hexi Pharma: Supra­sept, Thor și Clor­he­sin (c și b) sunt, din iunie 2012, certificate cu dreptul de a fi comercializate pe piața RM. 

Ministrul Sănătății de la noi a confirmat acest lucru, dar a menționat că, dezinfectanții nu au fost importați niciodată în Republica Moldova. 

Nico­lae Furt­ună, vice­di­rec­tor al Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP), a decla­rat pen­tru ZdG că „noi am găsit tot lan­țul acesta. Pen­tru că aceste patru pre­pa­rate au fost pla­sate pe piață de un sin­gur agent economic. Nu vă pot spune dacă au ajuns și în far­ma­cii”. Furt­ună a refu­zat să facă public numele com­pa­niei, pen­tru a nu afecta con­troalele „ino­pi­nate”, pro­gra­mate la sediul firmei. Făcând trimitere la ”secretul comercial”, el a spus că nu cunoaște în câte insti­tu­ții medi­cale au ajuns pre­pa­ra­tele Hexi Pharma.

ordin.png

Sursa: zdg.md

Contactat de ZdG, Minis­te­rul Sănă­tă­ții, a anun­țat că s-a auto­se­si­zat la acest subiect, dar nu a emis vreun ordin cu privire la ini­ți­e­rea unor con­troale sau retra­ge­rea din vân­zare a pro­du­se­lor Hexi Pharma, dar ar fi coor­do­nat cu CNSP dema­ra­rea unor controale. 

Jurnaliștii  au con­tac­tat și mai multe com­pa­nii far­ma­ce­u­tice și spitale pentru a afla dacă produsele Hexi Pharma se furnizează/utilizează în insti­tu­ții medi­cale din țară. Unii au refuzat să vorbească la subiect, alții au spus că denumirea dezinfectanților nu este informații publică, alții nu au auzit de asemenea produse sau nu au avut probleme cu dezinfectanții, menționând că autoritatea responsabilă de verificarea calității dezinfectanților este CNSP.

”Rackeții de la Chișinău”

Legă­tu­rile Hexi Pharma cu R. Mol­dova sunt mult mai apro­pi­ate decât cele legate de comercializarea dez­in­fec­tan­ți­lor. 6,25% din cota parte a companiei apar­țin Uli­a­nei Ochin­ciuc, originară din Republica Mol­dova și este partenera de viață a directorului Hexi Pharma, Dan Condrea. Uli­ana Ochin­ciuc este de pro­fe­sie medic oftal­mo­log. Ea mai este aso­ci­ată cu o cotă de 20% și la „Hexi Med” SRL, care deține Cli­nica Medi­cală „Hexi Med”, unde Uli­ana este și medic oftal­mo­log. Presa de peste Prut mai scrie că, deși Ochinciuc succes în afa­ceri și lucrează în propria-i cli­nică, s-a anga­jat, în cur­sul anu­lui tre­cut, aceasta s-a angajat la la Cabi­ne­tul oftal­mo­lo­gic din Ambu­la­to­riu a Spi­ta­lulului Mili­tar Cen­tral, unul din­tre cele mai bune spi­tale din România.

Ochinciuc_si-_Condrea.jpg

Relația dintre Ochinciuc și Dan Condrea a fost confirmată și de tatăl femeii - Arca­die Ochin­ciuc, medic la mater­ni­ta­tea din Ungheni, care s-a arătat întristat de fap­tul că presa din Româ­nia răs­pân­dește infor­ma­ții false des­pre apropiații săi.

Jur­na­liș­tii de peste Prut scriu că Uliana ar fi ame­nin­țat unii angajați ai firmei soțului cu „rac­ke­ții de la Chi­și­nău”. 

Reacțiile oficialilor români

Scandalul dezinfectanților a fost discutat la nivel înalt în România. Reacțiile unor foști și actuali oficiali nu au întârziat să apară.

Președintele României, Klaus Iohannis (pe pagina de facebook): "Crizele repetate din sistemul sanitar dovedesc încă o dată ineficacitatea unor soluții parțiale la problemele majore existente și impun intervenția fermă din partea celor responsabili. Aștept din partea Ministerului Sănătății o analiză exactă și un plan clar de măsuri de urgență în acest caz cu privire la situația din domeniul sănătății, ca urmare a publicării listei cu spitalele în care au fost depistate probleme cu dezinfectanții", a scris Klaus Iohannis.

Șefa DNA, Laura Kovesi, despre scandalul dezinfectanților diluați (în studioul Europa FM): „Aș vrea să reamintesc tuturor că în ultimii doi ani am tras semnale de alarmă în ceea ce privește sistemul de sănătate și ce trebuie să facă statul român în acest domeniu. Avem mai multe investigații deschise și finalizate pe ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Am avut dosare privind achizițiile de aparatură, medicamente, achiziții pe diverse substanțe sau necesități, cum ar fi oxigenul. Dar DNA nu are competență pe lucruri care țin de sănătatea publică, ci pe corupție. Am avut discuții cu procurorul general despre acest caz și am făcut schimb de informații privind dosare de la noi”.

Și ex-președintele Traian Băsescu a venit cu 2 mesaje pe pagina sa de facebook:

Traian Băsescu

Hans Klemm, ambasadorul SUA la Bucureşti:  ”Sănătatea este o mare provocare pentru România aşa cum, tragic şi din nefericire, au demonstrat, din nou, evenimentele din ultimele săptămâni. Şi vreau să încurajez atât Guvernul român, cât şi societatea civilă să acorde importanţa cuvenită îmbunătăţirii infrastructurii sanitare şi performanţelor sistemului sanitar”. 

Reacțiile oficialilor din Moldova

În Republica Moldova a apărut, tot pe facebook, doar reacția Ruxandei Glavan – ministrul Sănătății.

glavan.jpg

Ruxanda Glavan / sursa: facebook.com

Glavan confirmă că Hexi Pharma a înregistrat și pe piața moldovenească, în 2012, patru dezinfectanți, dar potrivit ei, aceștia nu au fost importați niciodată în Republica Moldova: ”Nu e cazul să se inflameze spiritele! Compania implicată în scandalul din România, Hexi Pharma, a înregistrat și pe piața moldovenească, în 2012, patru dezinfectanți, dar care, conform actelor, nu au fost importați niciodată în Republica Moldova. Astfel, nici atunci, nici astăzi nu există niciun pericol pentru sănătatea publică, ce ține de dezinfectanții utilizați în instituțiile medicale din țară”.

Despre lipsa uni Ordin oficial de verificare a producătorilor și importatorilor de dezinfectanți, ministrul susține următoarele: ”Care ar fi logica să emit un Ordin de verificare a producătorilor și importatorilor de dezinfectanți și să-l fac public? Ca să ce? Să se pregătească toți de controalele respective? Avem deja experiență. Am anunțat anul trecut controale la unele instituții medicale, iar când am venit a doua zi, pereții erau proaspăt văruiți și totul era bine și frumos. Ori credeți că dacă i-am fi anunțat din timp pe producătorii de crenvurști că le vom controla în laborator producția, mai găseam fosfați și alte nereguli în mezeluri?” 

Glavan mai scrie că ministerul este interesat de rezultatele verificărilor la producătorii și importatorii de dezinfectanți, iar dacă vor fi depistate nereguli, ele vor fi făcute publice. 

Funcționara susține că ministerul nu s-a sesizat datorită jurnaliștilor, ci că au inițiat lucrări la acest subiect încă cu 2 săptămâni în urmă: ”Astăzi unii se laudă că au sesizat Ministerul Sănătății privind subiectul dezinfectanților, însă Ministerul s-a autosesizat cu două săptămâni în urmă și lucrează în această direcție. Probabil vor mai urma atacuri la adresa Ministerului Sănătății și nemijlocit a mea, pentru că lucrurile au început să se schimbe prea rapid și prea incomod, ba chiar dureros, pentru unii care s-au deprins să facă profit în detrimentul sănătății publice”.    

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii