Moldovenii cred că drepturile lor sunt încălcate sistematic, iar cele mai multe abuzuri se comit în sistemul medical, în domeniul justiției, în sfera protecției sociale și la locul de muncă. Totodată oamenii sunt de părerea că cel mai des drepturile omului în țara noastră nu sunt respectate de Parlament, Guvern, poliție, medici, judecători și funcționari publici.

Acestea sunt constatările studiul „ Percepții asupra drepturilor omului în Republica Moldova”.

Cercetarea a fost elaborată în cadrul unui proiect al ONU în Moldova și implementat în parteneriat cu Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului care necesită o atenție sporită din partea instituțiilor de stat și a societății sunt:
• dreptul la sănătate; dreptul la protecție socială; dreptul la educație; dreptul la muncă și condiții prielnice de muncă; dreptul la un proces echitabil (la justiție);
• dreptul la protecția socială - încălcat din cauza nivelului pe care îl asigură mărimea pensiilor; mărimea ajutorului social; salariul; indemnizațiile și pensiile;
• circa 72 la sută din respondenți cred că persoanele cu dizabilități fizice sau psiho-sociale sunt insuficient ajutate;
• dreptul la un proces echitabil - este asigurat în mică măsură sau chiar deloc, astfel persistă neîncrederea în justiția din Republica Moldova. Justiția este selectivă și marcată de acte de corupție.

La prezentarea studiului, societatea civilă a menționat că o lacună a studiului este lipsa informației privind condițiile torturii și victimele torturii. Totodată participanții la sondaj cred că în Republica Moldova sunt și domenii în care le sunt respectate drepturile și anume:
• dreptul la libera circulație; dreptul la proprietate; dreptul la libertatea de conştiinţă, de gândire şi de religie; libertatea de întrunire și asociere; dreptul de a alege și a fi ales; dreptul la informaţie, libertatea opiniei şi exprimării; dreptul la apă şi sanitaţie;
• doar 50% din populație consideră că sunt mai degrabă informați despre drepturile și libertățile fundamentale ale omului, gradul de informare în acest sens fiind mare în mediul urban; 

Potrivit studiului îmbunătățirea situației în domeniul respectării drepturilor omului depinde în mare măsură de Guvern, Parlament, ministere și departamentele acestora - circa 70 procente din respondenți au menționat acest lucru. Totodată 70 la sută dintre respondenți sunt de părerea că președintele este responsabil de acest domeniu, iar 68 % cred că instituțiile de drept: procuratură, judecătorie, avocatură.  

Deși la discuții au participat și deputați, demnitari, miniștri și funcționari publici, aceștea au evitat să comenteze acuzațiile aduse.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii