Astăzi, în cadrul ședinței Comisiei Naționale de Integritate (CNI) au fost exa­mi­nate rezultatele con­tro­lu­lui pri­vind even­tu­ala încăl­care a regi­mu­lui juri­dic al decla­ră­rii veni­tu­ri­lor şi propri­e­tă­ţii pen­tru anul 2015, admis de către Mari­ana Pitic, jude­că­toare la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ție.

În cadrul ședinței, CNI a decis cla­sarea cauzei, cu votul de 3 la 1 a membrilor comisiei, pe moti­vul lip­sei încăl­că­rii inten­țio­nate a declarării veniturilor și proprietății, scrie ZDG.

Potri­vit rapor­to­ru­lui Lilian Chișca, porsche-ul de 11 mii de lei pe care îl con­duce judecătoarea, apar­ține de fapt lui Pavel Pitic, fos­tul soț al Mari­a­nei Pitic. Chișcă a comu­ni­cat că, potri­vit fișei per­so­nale, Mari­ana Pitic este celi­ba­tară, fiind indi­cat un cer­ti­fi­cat de divorț din 14 iunie 2011.

Amintim că Mariana Pitic a ajuns în vizorul CNI în urma unui arti­col al ZdG din mar­tie 2016, potrivit căruia, judecătoarea nu a indicat în ultimele sale declarații de avere, averea soțului său, un prosper om de afaceri, care deține inclusiv un imobil de lux în apropiere de Chișinău și a indicat o valoare de doar 11 mii lei pentru o mașină de model Porche.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii