Acesta este al doilea articol legat de corupția din cadrul societății Moldtelecom despre care Crime Moldova a scris recent și care continuă articolul privind șefii corupți.

În mai 2015, ZDG a publicat o investigație, în care, a fost vizat fostul șef al Moldtelecom-ului - Vitalie Iurcu: ”(DOC) Secretele de la Moldtelecom sau cum câştigă prietenii licitaţii de milioane”. Potrivit investigației, prietenii și partenerii de afaceri ai fostului șef, au câștigat prin intermediul unui grup de firme licitații de milioane de lei cu Moldtelecom-ul. Astfel, Iurcu figura ca fondator a 3 companii, 2 în RM - „Pro­ges­tact” SRL şi ÎI „Iurcu Vita­lie”, și una în România - „Hellis&Partners Imo­bi­li­are”(92,5%). Partener și administrator al companiei din România, este încă o persoană din RM, cu cetă­ţe­nie română - Vita­lie Frunze (7,5%).

tender.pngVitalie Frunze figura și ca partener a unei companii din RM - „Lobi-GP” SRL (10%), companie care a figurat într-un raport al Curții de Conturi din 2011 pentru relațiile cu Moldtelecom. Astfel, potrivit raportului, în 2010, Lobi-GP, a câștigat un contract în valoare de 4,88 mln lei cu Moldtelecom. ZDG nu a exclus posibilitatea că, Moldtelecom a mai avut relații cu această companie, însă soci­e­ta­tea pe acţiuni nu-şi publică achi­zi­ţi­ile, încălcând astfel legislația.    

Potrivit ZDG, în 2012, „Lobi-GP” a decla­rat veni­turi din vân­zări de peste 160 mln de lei, câștigând, majoritatea licitațiilor organizate de Moldtelecom. 

Vitalie Frunze mai este și admi­nis­tra­tor al ÎM ”Expert Credit Bureau” SA, care desfășoară activitate în domenii tangente intereselor Moldtelecom.

Vâlcu.pngUn alt fondator al Lobi-GP – Alexandru Vîlcu (40%) este fondator și administrator a unei alte firme apropiate de Moldtelecom și fostul ei șef – SRL TL Integrator. Potrivit ZDG, Vîlcu este și prieten de familie cu fostul șef Moldtelecom.

În 2012, firma a rapor­tat un venit din vân­zări de 2,5 mili­oane de lei. Legătura cu această firmă este demonstrată de faptul că aceasta se ocupă de comercializarea pro­du­se­lor Mikro­tik, folo­site de Mol­d­te­le­com. De asemenea, compania comercializa și alte produse certificate utilizate de Moldtelecom - media pla­yer de model Kamai, pro­du­se­ Hua­wei ș.a.

O altă firmă, care este înregistrată la aceeași adresă și cu același număr de telefon cu primele 2 (după publicarea articolului ZDG, acestea au fost schimbate) este ”IT-Lab Sistem”, şi ea unul din­tre dis­tri­bu­i­to­rii ofi­ci­ali ai produselor Mikro­tik, utilizate de Moldtelecom.

Încă o legătură dintre prietenii și partenerii lui Iurcu cu Moldtelecom identificată de ZDG ține de faptul că Ale­xan­dru Vâlcu, pe lângă fir­ma „Lobi-GP” şi „TL Inte­gra­tor”, a mai fon­dat încă 5 companii: Lobi Logistic, Ramin Lux, Tehvin-Metal, Lobi-M  şi Nuca­gro­grup (impli­cată, în 2013, în ope­ra­ţiuni sus­pecte de pro­cu­rare a valo­ri­lor mobi­li­are ale Agro­in­d­bank, sus­pen­date de Comi­sia Naţio­nală a Pieţei Finan­ci­are), activitatea cărora, în anu­mite momente, se poate inter­secta cu afa­ce­rile de la Mol­d­te­le­com. Încă un lucru interesant este că, Vâlcu este fiul fostului șef al Vămilor - Nico­lae Vâlcu.

Încă o co-fondatoare a Lobi-GP – Alina Talavira (10%), de asemenea, mai are fondate 3 companii, printre care și Lobi Steel Trade.

Un alt fapt interesant este că, majo­ri­ta­tea fir­me­lor asociate fostului șef Moldtelecom, acti­vează pe str-la Stu­denţi­lor 2/4, unde sunt mai multe depozite și clădiri care aparțin SA Tehnovin, administrată de Vâlcu. În 2007, aceste obiective au fost gajate la Vic­to­ri­a­bank pen­tru obţi­ne­rea unor cre­dite de zeci de mili­oane de lei, majo­ri­ta­tea din­tre care încă nu au fost stinse.

Chiar și după plecarea lui Iurcu de la Moldtelecom, firmele afiliate lui au continuat să fie principalii parteneri de achiziții ai Moldtelecom.

Într-un alt articol publicat de basarabiapress.info: ”Legătura dintre intermediarul de la „Moldtelecom” și președintele Parlamentului, Andrian Candu”, s-a scris despre faptul că, o altă companie care a câștigat licitația de outsourcing, organizată în 2012 de Moldtelecom - Switchover AG, îl are ca asociat pe un fost coleg a președintelui Parlamentului Andrian Candu – Sergiu Talpă. Compania Switchover AG a devenit prestatorul exclusiv al serviciilor de apeluri fixe de intrare în RM.

Potrivit unui raport al Curții de Conturi din 2011, Moldtelecom-ul condus de Iurcu a avut achiziții cu companii apropiate fiului lui Vladimir Voronin: Moldconstruct Market. Legătura cu familia Voronin ar fi fost demonstrată și de faptul că Iurcu a activat în cadrul CA FinComBank, cunoscută ca banca familiei Voronin.

Și în 2010, după verificarea relaţiilor existente între S.A. „Moldtelecom” cu unele firme, CC a demonstrat că una dintre acestea a fost fondată în exclusivitate pentru a servi în calitate de intermediar, în scopul tăinuirii relaţiilor de afinitate existente între ex-directorul general al S.A. „Moldtelecom”, - Gheorghe Ursachi, şi o rudă de a sa, fondator al unui S.R.L., care avea afaceri cu S.A. „Moldtelecom”. În paralel, ruda era angajată în calitate de vice-director al Departamentului vânzări servicii, fiind parte la unele tranzacţii cu conflict de interese.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii