În data de 31 martie curent, un grup de 14 deputați PSRM au înregistrat un proiect de Hotărâre cu privire la crearea Comisiei de anchetă pentru examinarea legalității procedurii de alegere a Președintelui Academiei de Științe (AȘM) - Gheorghe Duca pentru al 3-lea mandat consecutiv și verificarea modului de gestionare a resurselor. Proiectul se află în proces de examinare.

Gheorghe Duca

Gheorghe Duca

În cazul aprobării proiectul de către Parlament, Comisia urmează să examineze legalitatea alegerii președintelui AȘM pentru al 3-lea mandat consecutiv și să verifice modul de gestionare a resurselor financiare.

Context

Potrivit Notei Informative la proiect, inițiativa are loc în contextul îngrijorării societății în ceea ce privește gradul înalt de corupție în domeniul științei.

Potrivit autorilor, de la intrarea în vigoare în 2004 a Codului cu privire la știință și inovare, adoptat la insistența actualului președinte AȘM, sistemul științei a fost distrus și monopolizat de către AȘM. Anual, statul acordă sume semnificative (cca 2 mlrd 857 mln lei timp de 10 ani) pentru dezvoltarea științei, însă rezultatele nu sunt prea vizibile.

În Nota Informativă se mai precizează că toate proiectele științifice de anvergură au eșuat.

Totuși problema principală care ar trebui analizată de comisie, ține de legalitatea alegerii președintelui AȘM pentru al 3-lea mandat consecutiv. Potrivit experților din domeniul dreptului, Gheorghe Duca a fost ales și deține ilegal fotoliul de președinte AȘM pentru a treia oară. Procedura de alegere fusese contestată de către contracandidații actualului președinte. De asemenea, fusese sesizate Parlamentul, Guvernul și Președintele, însă nici una dintre autorități nu s-a implicat.

Ca temei juridic, autorii fac trimitere la art. 82 din Codul cu privire la știință și inovare, care prevede că Președintele AȘM se alege de către Asamblee pentru o perioadă de 6 ani, pentru cel mult 2 termene consecutive.

Autorii mai susțin că, în sistemul universitar se formează monarhii academice, funcțiile de rector transmițându-se ereditar din tată în fiu.

A 2-a problemă pe care comisia ar trebui s-o investigheze ține de utilizarea frauduloasă a surselor bugetare în activitatea Academiei și delapidarea unor sume mari de bani (fonduri publice și externe), constatate în rapoartele Curții de Conturi, dosare penale instrumentate de CNA și alte organe competente.

Anchete anterioare (jurnalistice)   

Despre implicarea președintelui AȘM – G. Duca în scheme de corupție, presa a scris de nenumărate ori.

Recent (ianuarie 2016), ZDG a publicat un articol despre un pro­iect de hotă­râre de Guvern, îna­in­tat de AȘM, care ar putea pre­ju­di­cia sta­tul cu cca 10 mln lei. Potențialul prejudiciu a fost constatat de către expe­rţii CNA, care au efec­tuat exper­tiza anticorupţie a docu­men­tu­lui. Proiectul viza schimbarea dome­niului a 3 tere­nuri din pro­pri­e­tate publică în pro­pri­e­tate pri­vată a sta­tu­lui.  CNA con­sta­tase că Pro­iec­tul este pur­tă­tor de inte­rese şi ar putea pre­ju­di­ci­a sta­tul cu cca 9,4 mln lei, iar AŞM este direct coin­te­re­sată în schimbarea domeniului terenului.

De asemenea, de la începutul anului curent, Duca a mai fost acuzat de către acad. Valeriu Pasat de supunere politică, în cadrul prezentării raportului de activitate al AȘM pentru 2015. Pasat l-a acuzat pe președintele AȘM de lipsa transparenţei în luarea deciziilor și politizarea Academiei. Pasat a mai susţinut că, raportul pentru 2015 este superficial, iar Gheorghe Duca urmăreşte doar păstrarea fotoliului de preşedinte. Președintele AȘM a respins toate acuzaţiile. 

Duca a mai fost acuzat că ar oferi titluri de academician contra cost. Potrivit acad. Valeriu Pasat, faptul că Duca cere bani de la membrii AȘM este bine cunoscut în anturajul instituției.

Game of Thrones   

Gheorghe Duca este președintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei din anul 2004. Potrivit jc.md, între anii 1998 și 2001, acesta a fost deputat pe listele Blocului pentru o Moldovă Democrată şi Prosperă (BepMDP) și președinte al Comisiei parlamentare pentru cultură, știință, învățământ și mass-media. Apoi a fost deputat pe listele Blocului Electoral „Alianţa Braghiş” și ulterior propus pentru funcția de ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (2001-2004).

Potrivit jc.md, academicianul a omis din biografie data de 4 aprilie 2005, când a acceptat să fie contracandidatul lui Vladimir Voronin la funcția de șef al statului, numai pentru a fi validată procedura de votare în Parlament. Duca a obținut atunci doar un vot, iar Voronin reales în funcţia de președinte al țării.

În 2014, Duca a obţinut al treilea mandat de Președinte AȘM, care urmează să se încheie în 2020. Participarea în concurs pentru a 3-a oară a lui Gheorghe Duca a fost contestată în temeiul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, care prevede că preşedintele Academiei este ales pentru cel mult două termene consecutive. Pe parcursul exercitării funcției sale, Academia de Științe a fost în vizorul mai multor scandaluri.

Al 3-lea mandat a fost câștigat de acad. Gheorghe Duca la 17 aprilie 2014. La competiție participase în total 4 candidați.

Happy Family

P26_180 asm.md.JPG

Una din cele mai mediatizate scheme legate de AȘM a fost transmiterea unor bunuri imobile de la balanța contabilă a Academiei la balanța contabilă a Universității AȘM, a cărei rector este soția președintelui AȘM – Maria Duca.

Potrivit materialelor disponibile în presă, Consiliul Suprem al Academiei de Științe, prezidat de Duca, a aprobat o Hotărâre (28.11.13, deși aceasta nu a fost inclusă în ordinea de zi, iar unii membri ai CSȘDT au afirmat că nu cunosc despre această hotărâre) prin care Universității Academiei  i-au fost transmise mai multe bunuri imobile. 

În urma acestor scheme, Preşedintele AȘM risca să fie cercetat penal, după ce CNI a stabilit că Duca a încălcat regimul juridic al conflictului de interese, atunci când a transmis în gestiunea Universităţii Academiei, condusă de soţia sa, peste 100 de hectare de pământ, un bloc administrativ şi cafeneaua „Crizantema”.   

Potrivit ultimei declarații de avere (2014), Duca a obţinut venituri de cca 481222 lei (salariu, activități didactice și de cercetare, pensie, îndemnizații). 

Averea.png

Sursa: www.avere.md/duca-gheorghe

Soția acestuia – Maria Duca, a avut un venit de cca 511634 lei (salariu, activități de cercetare și didactice, activități de editare, îndemnizații, expertize). Majoritatea banilor au fost obținuți din activități în cadrul instituțiilor din cadrul AȘM (CCE, CPI, institute).

Pe marginea ultimei declarații de avere (2014), CNI a depistat un șir de încălcări pe care le-a făcut Duca. Potrivit rezultatelor controlului, acesta n-a declarat 17 conturi bancare cu suma totală de 402 500 lei, 10 000 dolari și 10 800 euro.

În mai 2013, CNI a mai adoptat un act de constatare privind lipsa încălcării regimului juridic al conflictului de interese de către Gheorghe Duca. Atunci presa a acuzat Președintele Academiei de faptul că și-a numit soția în funcția de rector interimar al Universității Academiei de Științe, fiind în conflict de interese. Maria Duca este și în prezent rector a Universității Academiei.

Rapoartele Curții de Conturi

Ultimul Raport al Curții de Conturi care a vizat Academia de Științe, publicat în 2013, a fost realizat pentru perioada 2009-2013. Raportul a evidențiat mai multe abateri ce țin de utilizarea banilor publici.

Astfel, potrivit Raportului, s-a atestat neutilizarea în limitele și în scopurile determinate a resurselor provenite din mijloace speciale, cu formarea soldurilor, care au crescut de la 9,2 mil.lei - în anul 2009, pînă la 15,3 mil.lei - în anul 2012. De asemenea, administraţia AŞM ar fi împărţit neuniform prime în valoare de peste 14 milioane de lei în perioada 2009-2012.

La utilizarea mijloacelor publice alocate au fost admise iregularități, precum nerespectarea prevederilor legale la finanțarea proiectelor științifice instituţionale în sumă totală de 6,3 mil.lei; imperfecțiunea modului de evaluare a proiectelor; lipsa informaţiilor sistematizate privind cofinanţarea proiectelor din sfera științei, fiind identificate unele cazuri de acceptare a proiectelor în lipsa cofinanțării, și alte cazuri - de cofinanțare din sursele aferente altor fonduri publice; neîncasarea veniturilor (2,5 mil.lei) de la proiectele de transfer tehnologic; devieri de la devizul de cheltuieli a proiectelor finanțate etc. 

ASM.jpg

AȘM

Au mai fost depistate încălcări ce țin de gestiunea banilor aferenți salariilor pentru funcțiile publice vacante; modul de evidență a bunurilor imobile (auditorii au constatat că au fost date în arendă câteva hectare de terenuri agricole, chiar dacă acestea erau prevăzute pentru activităţi de cercetare.); raportarea eronată și neveridică a elementelor contabile (conducerea Academiei nu a trecut prin evidenţa contabilă aproximativ 104 mln de lei.); tranzacții neregulamentare în sumă de 103,9 mii lei etc.

Și rapoartele anterioare ale Curții de Conturi au scos la iveală un șir de iregularități în gestiunea financiară și administrativă a domeniului științei.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii