O poliţistă din Cantemir şi secretarea Consiliului orăşenesc au fost prinse în timp ce împărţeau o mită de 1000 de euro.

Potrivit procuraturei, un ofi­ţer de urmă­rire penală al Inspec­to­ra­tu­lui de poli­ţie din Can­te­mir şi secre­tara Con­si­li­u­lui oră­şe­nesc al ace­lu­iaşi oraş au fost prinse în fla­grant de CNA şi pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie într-un dosar de tra­fic de influ­enţă. Potri­vit denu­nţă­to­ru­lui, ofi­ţe­rul de poli­ţie ar fi susţi­nut că are influ­enţă asu­pra unor jude­că­tori ai Jude­că­to­riei Can­te­mir şi că i-ar putea deter­mina să adopte o deci­zie favo­ra­bilă pe o cauză penală pen­tru fals în acte, por­nită pe numele decla­ran­tei.

Astfel, poli­ţista ar fi cerut 3000 de euro de la denunţător, pentru ca să deter­mine magis­tra­ţii să adopte o deci­zie non-privativă de liber­tate în pri­vinţa decla­ran­tei. Potri­vit aceste servicii, poli­ţis­tei i-au fost trans­mise 1400 de euro, 400 de euro din­tre care i-au fost retur­naţi, rămânând 1000 de euro care au fost depuşi „pen­tru depo­zi­tare” în safeul secre­ta­rei Con­si­li­u­lui oră­şe­nesc.

Reţi­ne­rea în fla­grant a avut loc în tim­pul în care poli­ţista şi secre­tara împă­rţeau mita. Ofi­ţe­rul de poli­ţie a fost reţi­nută pen­tru 72 de ore, iar în pre­zent se află în izo­la­to­rul CNA. Dacă va fi găsit vinovat, aceasta riscă până la 6 ani de închi­soare.

Într-un alt caz de corupţie este vorba de un ofi­ţer al Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie, care a fost reţi­nut pen­tru 72 de ore. Ofi­ţe­rul este bănuit că ar fi esto­rcat 100.000 de euro, promițând că va influența deciziile colegilor săi din cadrul unor anchete penale.  CNA anunță că reţi­ne­rea a avut loc în urma unei ope­ra­ţiuni comune a aces­tei insti­tu­ții şi Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie.

Şeful Procuraturii Anticorupţie Viorel Morari a menţionat astăzi, 6 iunie, în cadrul unui briefing de presă, că angajatul CAN ar fi implicat în dosarul preşedintelui Federaşiei Moldoveneşti de Baschet.

Today.md scrie că Morari nu exclude faptul că denunţul ar putea fi unul calomnios şi care nu ar corespunde cu adevărul, însă în acest sens se verifică ambele versiuni, iar dacă se va adeveri denunţul lui Vucol, ar putea fi reţinute şi alte persoane.

Octavia Vucol a fost reţinut în luna mai, într-un dosar de excrocherie de către ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie, fiind bănuit de dobândirea averii străine, prin înşelăciune, în proporţii deosebit de mari.

Victima este un cetăţean al Republicii Slovacia şi susţine că ar fi fost deposedat de 210.000 de euro. În cadrul urmăririi penale s-a constatat că bănuitul, împreună cu alte persoane, urmărind scopul de a-l deposeda pe cetăţeanul slovac de bani, l-ar fi convins pe acesta să investească 340 000 de euro pentru construcţia unui complex sportiv multifuncţional pe strada Trandafirilor 2 din Chişinău pentru Federaţia Naţională de Baschet. Asta chiar dacă FBRM nu deţinea vreun titlu de proprietate asupra terenului, pe suprafaţa căruia urma să se construiască acel complex sportiv (0,406 ha), şi nici autorizaţie pentru construcţie.

Astfel, pe parcursul anului 2015, cetăţeanul slovac ar fi transferat pe conturile Federaţiei de Baschet din Moldova 210.000 de euro.

În prezent, preşedintele FBRM este reţinut pentru 72 de ore şi riscă  până la 15 ani de închisoare.

CNA declară că regretă pre­tinsa impli­care a anga­ja­tu­lui său în acţiuni de coru­pere, iar Dire­cţia secu­ri­tate internă a insti­tu­ţiei acordă tot spri­ji­nul pro­cu­ro­ri­lor în elu­ci­da­rea ope­ra­tivă şi pro­fe­si­o­nistă a aces­tui caz.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii