Pe 25 mai a avut loc ședința finală în dosa­rul vio­lu­ri­lor de la Inter­na­tul Psi­ho­ne­u­ro­lo­gic din Bălţi. Cazul a fost făcut public în febru­a­rie 2013, când o bene­fi­ci­ară a inter­na­tu­lui a anunțat că a fost vio­lată de către medicul care o tratează. Ulte­rior, în tim­pul inves­ti­ga­ți­i­lor, au fost iden­ti­fi­cate și alte 16 vic­time.

La ultima şedinţă de judecată a fost pre­zent incul­pa­tul Sta­ni­slav Flo­rea, pre­cum și avo­ca­tele ambe­lor părți. Pro­cu­rul Cris­tina Rimari a cerut pen­tru medic  învi­nuit de viol 15 ani pri­va­țiune de liber­tate. Ședința, care s-a des­fă­șu­rat cu ușile închise s-a amânat pentru 22 august, din motive necunoscute.

Violeta-Gasitoi.jpgnewsmaker.md

Pe de o parte avocatul victemelor, Violeta Gaşiţoi a declarat că una dintre clientele sale a scris pe reţelele sociale, că nu este deacord  cu cererea procurorului. Victima insista asupra închisoare pe viaţă pentru acuzat.

Pe de altă parte avo­cata acuzatului, Angela Pro­cop­ciuc a ținut să declare că „dl Flo­rea per­ma­nent s-a decla­rat nevi­no­vat. Soli­cită achi­ta­rea pe toate cape­tele de cerere pe moti­vul lip­sei ele­men­te­lor con­sti­tu­tive ale com­po­nen­tei de infrac­țiune și din motiv că unele infrac­țiuni sunt învi­nu­ite din anii ʼ88, ʼ90, ʼ93, când exista un alt cod penal și o altă răs­pun­dere”, a spus aceasta pentru Ziarul de Gardă.

Mai mult ca atât, într-un interviu oferit pentru newsmaker. md, Violeta Gaşiţoi a declarant că nu doar director blamează victimele, dar şi martorii din partea apărării. Gaşiţoi spune că unul dintre martori a declarat: “Uită-te la ele. Ele ce sunt  Angelina Jolie să-le violeze?”

La întrebarea mea: "Dacă ar fost Angelina Jolie, acuzatul Stanislav Florea ar putea face acest lucru?" răspunsul a fost:"Ar fi o altă problemă. Cu Angelina Jolie este deja posibil".

Totodată Gaşiţoi a exclamat: „În general, eu cred că urmărirea penală a trebuit să inițieze proceduri penale, nu numai împotriva persoanei suspectate direct de comiterea unei infracțiuni, ci și împotriva celor care într-un fel sau altul acoperă, sau nu au luat nici o măsură. Vreau să spun, și fostul director al internatului. Cele mai multe violuri au fost comise pe teritoriul școlii internat din Bălți”.

Tratamentul inuman de care au avut parte femeile cu deficienţe mintale

uKCMlI1Tz0KfNRcfsPr60Q.png16 bene­fi­ci­are ale inter­na­tu­lui îl acuză pe medi­cul tera­peut Sta­ni­slav Flo­rea de viol, iar una dintre ele, în vârstă de 40 de ani şi-a anunţat rudele despre acest lucru.

Ea a povestit cu lux de amănunte că a fost agresată sexual în după-amiaza zilei de 2 ianuarie 2013. Expertiza psihiatrică a demonstrat că pacienta Internatului Psihoneurologic din Bălţi se afla la cel moment în deplinătatea facultăţilor mintale. Ulterior, poliţia a mai primit de la alte 15 paciente plângeri pe numele medicului.

Potrivit evz.ro, una dintre victimele violului din internatul psihoneurologic din Bălţi a născut în 2004. Femeia a ascuns sarcina până aproape de luna a şaptea. „Ea povestea cu mari emoţii că îşi dorea acest copil. Se îmbrăca în haine largi ca să nu se cunoască sarcina. La 7 luni însă au depistat-o  şi imediat au dus-o la avort prin chiuretaj, dar a născut în coridorul instituţiei medicale un copil sănătos”, spune avocata Violeta Gaţiţoi.

Imediat după naştere, copilului i-a fost administrată o injecţie și acesta a murit. I s-a dat o cutie în care să-l pună şi să-l îngroape ulterior. Mama s-a dezbrăcat de cămaşa pe care o avea pe dânsa, şi-a învelit copilul şi l-a pus în cutie. Acum această victimă este într-un apartament protejat, susţine avocata. Își doreşte copii, dar spune că nu mai poate rămâne însărcinată.

Mai mult ca atât, din beneficiarele care-l acuză de viol pe medic, şapte au depus mărturii, iar două dintre acestea au decedat în condiţii suspecte, după ce au vorbit în instanţă despre faptul că au fost violate şi supuse să avorteze. O altă femeie a dispărut fără urmă, chiar înainte ca să facă declaraţii în privinţa faptului că a fost impusă să avorteze.

Pe 28 febru­a­rie 2013, a fost por­nită cauza penală de învi­nu­ire a lui Stanislav Florea, con­form art. 171, alin 2 (a) CP (vio­lul săvâr­șit de către o per­soană care ante­rior a săvâr­șit un viol) şi art. 172 alin. 1 CP (acţiuni vio­lente cu carac­ter sexual).

Stanislav Florea, în vârstă de 50 de ani este originar din Bălţi. Acesta a lucrat în calitate de medic terapeut la Internatul Psihoneurologic din Bălţi timp de 27 de ani şi a demisionat după ce a fost deschis dosar penal pe numele său. Bărbatul este acum cercetat în stare de libertate, iar dosarul de află în instanţa de judecată. 

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii