Sentința de judecată în cazul deputatului Constantin Țuțu a fost amânata pentru 10 mai. Potrivit Ziarului de Gardă, magis­tra­ții au anun­țat par­ti­ci­pan­ții la pro­ces că mai au nevoie de a stu­dia supli­men­tar infor­ma­ți­ile care se con­țin în dosar, pen­tru a putea da sen­tința.

Amintim că în apri­lie 2012, la Orhei au avut loc un schimb de focuri. În rezultat, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar alta a fost internată în stare gravă la spital, după ce a fost snopită în bătaie. Persoana ucisă este Alexei Veretco, un presupus fost lider criminal. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru omor intenţionat, iar luptătorul de kickboxing  Constantin Ţuţu este printre suspecţi. 

Ziarul de Gardă mai scrie că la momentul omorului, Ţuţu, care a fost ală­turi de un grup for­mat din peste 12 per­soane, a fugit de la faţa locu­lui împre­ună cu ami­cii săi, Ion Corco­del, Vasile Cojo­caru, Oleg Pru­teanu, Radu Andri­ţco, Dumi­tru Colo­mei­ciuc şi Ale­xan­dru Oni­ş­ciuc, oame­nii legii obţinând pe numele fie­că­ruia din­tre ei man­date de arest.

În mai 2012, pe când era dat în cău­tare, magis­tra­ţii Jude­că­to­riei Cen­tru i-au schim­bat măsura de arest, iar deputatul PD, Constantin Ţuţu a fost tri­mis ini­ţial în arest la domi­ci­liu, iar ulte­rior lăsat în liber­tate, sub con­trol judi­ciar.

Ini­ţial, pro­cu­ro­rii i-au învi­nuit pe toţi cei impli­caţi în acel schimb de focuri de par­ti­ci­pare la omor. În scurt timp însă, Denis Rotaru, pro­cu­ro­rul secţiei exer­ci­tare a urmă­ri­rii penale pe cauze exce­pţio­nale din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale a deci­s ca trei dintre ei, printre care și Con­stan­tin Ţuţu să fie acu­zaţi doar de huli­ga­nism. Toate astea după ce amiculd eputatului, Ion Corco­del și-a recunoscut vina.

Dosa­rul este exa­mi­nat la Jude­că­to­ria Orhei, iar prima şedinţă de jude­cată a avut loc acum trei ani, în luna mar­tie 2013. După mai multe amâ­nări, legate și de fap­tul că Țuțu a deve­nit depu­tat, dosa­rul a ajuns la final. 

Pro­cu­ro­rul Denis Rotaru a cerut ca jude­că­to­rii să-l con­damne în acest dosar pe deputatul PD, Con­stan­tin Țuțu la trei ani de închi­soare cu sus­pen­da­rea exe­cu­tă­rii pedep­sei. Ion Corco­del, cel care și-a recu­nos­cut vina riscă 7 ani de închi­soare cu exe­cu­tare.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii