Este scutit de pedeapsă. Sorin Pleşca, fiul mai mic al deputatului Nae-Simion Pleşca, nu va sta dupa gratii, după ce ieri 26 mai, a fost emisă o ordo­nanță pri­vind înce­ta­rea urmă­ri­rii penale în pri­vinţa lui. Potrivit procuraturii generale, urmarirea penală a fost încetată, pentru că parinţii au cerut acest lucru. 

„În cadrul instru­men­tă­rii cau­zei penale vizând dece­sul fiu­lui mai mare al depu­ta­tu­lui Nae-Simion Pleşca, reieşind din pro­bele admi­nis­trate pe dosar, dar şi a cere­rii suc­ce­so­ri­lor părţii vătă­mate, a fost emisă ordo­nanţa pri­vind înce­ta­rea urmă­ri­rii penale în pri­vinţa lui Sorin Pleşca”, au menţionat repre­zen­tan­ții Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale pentru Ziarul de Gardă.

Chiar dacă la începutul acestei săptămâni, minis­trul MAI Ale­xan­dru Jiz­dan a decla­rat că Sorin Pleșca va răs­punde penal pen­tru omo­rul fra­te­lui său, declaraţia sa nu s-a adeverit.  „Sorin Pleșca va fi tras la răs­pun­dere penală pen­tru omor. Vă dau asi­gu­rări că pe subiec­tul dat vom posta un comu­ni­cat de presă deta­liat, în așa mod ca eu astăzi să nu vă dau deta­lii care nu cores­pund ade­vă­ru­lui. El are sta­tut de bănuit, nefi­ind în stare de arest, ter­me­nul pre­vede o peri­oadă mai înde­lun­gată”, a decla­rat minis­trul pen­tru Uni­me­dia.

Amin­tim că tra­ge­dia s-a pro­dus în seara zilei de 7 mar­tie, curent, în apar­ta­men­tul depu­ta­tu­lui Nae-Simion Pleşca. Împu­ş­că­tura a fost efec­tu­ată de către fra­tele mai mic al vic­ti­mei, dintr-un pis­tol de model CZ, deţi­nut legal. În rezul­ta­tul rănii incom­pa­ti­bile cu viaţa, vic­tima a dece­dat pe loc.

Sorin Pleşca este născut în anul 1990, iar cel care a decedat era născut în 1984.

media_145934260148223300.jpgrealitatea.md

După tragedie, suspectul a fugit de acasă cu mașina tatălui său. Automobilul a fost găsit în dimineața zilei 8 martie, în orașul Bălți, iar

Sorin Pleșca a fost găsit la Chișinău, în data de 19 martie. Potrivit oamenilor legii, acesta se afla într-o stare psihologică gravă, fiind ulterior transportat la spital pentru investigații.

Ulterior, Sorin Pleşca a fost pus sub învinuire pentru lipsirea de viaţă din imprudenţă, iar fiind audiat de procurori, acesta a recunoscut pe deplin fapta imputată. Se pare însă că părinţii acestuia nu vor ca suspectul să-şi ispăşească vina, iar legea permite acest lucru. Astfel, potrvit legii, încetarea urmaririi penale este posibila atunci când are loc impacarea părţilor.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii