Suspendarea raporturilor de muncă la etapa recunoașterii calității de bănuit a funcționarilor publici, nu va mai fi posibilă. Articolului 53 lit. c) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, care prevedea această posibilitate, a fost declarat neconstituțional de către Curtea Constituțională.

În acest sens, la 3 martie curent, Curtea a pronunţat hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului menționat și a articolului 76 lit. g) din Codul muncii.

În concluziile hotărârii, Curtea a menționat că, la suspendarea raportului de serviciu, conducătorul instituţiei nu se pronunţă asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei funcţionarului public şi nici asupra răspunderii sale penale, acestea fiind chestiuni a căror soluţionare ține de organele judiciare.

Curtea a reținut că, în timp ce potrivit Codului muncii, suspendarea operează doar în situația în care cauza penală este trimisă în instanța de judecată, iar infracțiunea e incompatibilă cu munca prestată, atunci Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public dispune suspendarea la etapa recunoaşterii în calitate de bănuit, chiar dacă nu există nici o legătură între activitatea desfășurată și infracțiunea săvârșită. Prevederile date vin în contradicție cu normele constituționale, afectând principiul prezumției nevinovăției statuat de Constituție.

Excepția de neconstituționalitate a articolelor menționate, a fost admisă parțial de către Curte. Aceasta a declarat neconstituţional articolul 53 lit. c) din Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, iar articolul 76 lit. g) din Codul muncii - constituțional.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac. Aceasta intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Astfel, după intrarea în vigoare a Hotărârii Curții Constituționale, raporturile de serviciu în cazul săvârșirii infracțiunilor vor putea fi suspendate numai după trimiterea cauzei penale în instanța de judecată, când caracterul muncii desfășurate este incompatibil cu infracțiunea.

Hotărârea a fost pronunțată urmarea a sesizării Curții Supreme de Justiţie. Excepția a fost ridicată de cetățeanul Anatolie Focșa într-un dosar aflat pe rolul judecătoriei Căușeni. Mai multe detalii în anexă.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii