Procuratura Generală a prezentat datele privind persoanele declarate victime ale represiunilor politice,cele reabilitate sau cele care au depus cereri de reabilitare, de la începutul acestui an.

Potrivit comunicatului instituției, pe parcursul primului semestru a acestui an, în scopul reabilitării persoanelor supuse represiunilor politice, procurorii au soluţionat 72 de cereri de reabilitare. De asemenea, în baza cererilor depuse de către cetăţeni au fost întocmite şi expediate 76 certificate de reabilitare în privinţa a 97 persoane.

În primele 6 luni ale anului, 48 de persoane au fost declarate victime ale represiunilor politice şi reabilitate , inclusiv 10 persoane – născute în locurile de represiune în familia părinţilor deportaţi şi actualmente reabilitaţi, 26 persoane - condamnate ilegal din motive politice în baza deciziilor organelor extrajudiciare, 12 persoane - internate în lagărele sovietice de control şi filtrare pentru participare prin mobilizare la cel de-al doilea Război Mondial. 

De asemenea, procurorii au solicitat și casarea a 22 de Hotărâri CSJ în privința unor persoane condamnate politic, încetarea proceselor penale şi reabilitarea lor. 
În total, în prima jumătate a anului, au fost studiate 89 de dosare de deportare şi condamnare şi 33 dosare de control şi filtrare, parvenite de la MAI, SIS şi Arhiva Naţională.

Potrivit procuraturii generale, începînd cu anul 1989 şi pînă în prezent, au fost reabilitate și declarate victime ale represiunilor politice - 61127 persoane.

În baza prevederilor legislației naționale, se consideră represiune politică. curmarea de vieţi omeneşti, măsurile de constrîngere întreprinse de stat faţă de cetăţeni din motive politice, naţionale, religioase sau sociale sub formă de privaţiune de libertate, deportare, exilare, trimitere la muncă silnică, expulzare din ţară şi lipsire de cetăţenie, expropriere, internare forţată în instituţii de psihiatrie, sub altă formă de limitare a drepturilor şi libertăţilor persoanelor declarate periculoase din punct de vedere social pentru stat sau pentru regimul politic, realizate în baza deciziilor organelor de stat administrative, judiciare şi extrajudiciare. Persoanele supuse acestor fenomene pot fi declarate victime ale represiunilor politice.

De asemenea, Legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice prevede că, cererile de reabilitare se depun la Procuratura Generală de persoanele care au fost: 
- supuse represiunilor în baza deciziilor organelor de stat judiciare sau extrajudiciare (VCK, GPU – OGPU, NKVD, MGB, KGB, procuraturile şi colegiile lor, "dvoiki", "troiki", "consfătuiri speciale", alte organe cu funcţii analoage) pentru "activitate contrarevoluţionară", "trădare de patrie", "Răspîndirea unor scorniri calomnioase ce discreditează orînduirea sovietică de stat şi obştească", pentru alte "crime de stat", pentru "încălcarea legilor şi regulilor cu privire la separarea bisericii de stat şi a şcolii de biserică", "atentarea sub formă de îndeplinire a ritualurilor religioase la persoana şi la drepturile cetăţenilor"; 
- condamnate pentru neachitarea impozitelor sau neîndeplinirea planului de predare a pîinii la stat în temeiul art.58, art.58-1, 58-2 din Codul penal al al R.S.S. Ucrainene (redacţia anului 1927); 
- internate în baza deciziilor organelor de stat judiciare sau extra judiciare în instituţii de psihiatrie la tratament forţat din motive politice, naţionale, religioase sau sociale; 
- internate în lagărele de concentrare sau de filtrare sovietice, condamnate la privaţiune de libertate, exilate sau trimise la muncă silnică în condiţii la limitare a libertăţii, pentru participare prin mobilizare la cel de-al doilea război mondial; 
- condamnate sau executate pentru eschivare, din motive politice sau religioase, de la înrolare în rîndurile armatei roşii; 
- condamnate pentru participarea la manifestaţiile publice pentru obţinerea suveranităţii şi independenţii Republicii Moldova sau în privinţa cărora, pentru aceleaşi acţiuni, au fost intentate dosare penale şi apoi clasate fără temei de reabilitare, dacă aceste persoane nu au comis infracţiuni de drept comun.

În unele cazuri, cererile de reabilitare se depun la Ministerului Afacerilor Interne şi instanţelor de judecată.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii