Curtea de Conturi a examinat la 23 iunie curent, Raportul auditului conformității exercițiului bugetar și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Sîngerei pe anul 2015.

Mai multe devieri în gestionarea banilor publici

Misiunea de audit a depistat mai multe devieri la capitolul conformității exercițiului bugetar. Potrivit raportului, nu a fost estimat și aprobat corespunzător impozitul pe venitul din salariu. De asemenea, estimarea, calcularea și colectarea deplină la buget a impozitelor pe proprietate a fost defectuoasă.

Curtea de Conturi a constatat că autoritățile administrației locale nu au monitorizat activitățile desfășurate de agenții economici în teritoriul administrat, ne-încasând astfel unele venituri la bugetele locale, legate de activitatea acestora.

Autoritățile locale au admis iregularități și la colectarea plăților pentru arenda terenurilor agricole, lipsind din nou bugetele locale de posibile venituri. Urmare a atribuirii terenurilor agricole în arendă fără organizarea licitațiilor publice, la unele AAPL, bugetele locale au fost lipsite de venituri în sumă de minimum 13,3 mii lei (10%) și maximum 67,3 mii lei (50%).

Misiunea de audit a mai stabilit că, planificarea neconformă și administrarea ineficientă a veniturilor din taxele locale au lipsit bugetele UAT de venituri în sumă de 217,7 mii lei.

Factorii de decizie din cadrul AAPL au admis efectuarea unor cheltuieli ineficiente, neregulamentare și contrar competențelor și prevederilor legal-normative. 

Modul în care se organizează procedurile de achiziție publică a fost din nou enumerat la capitolul deficiențe, alături de retribuirea muncii, respectarea destinațiilor și competențelor la efectuarea cheltuielilor; gestionarea mijloacelor bugetare din fondul de rezervă; executarea cheltuielilor pentru investiții și reparații capitale; efectuarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriilor etc. Aceste deficiențe au fost admise atât la nivelul autorităților raionale, cât și a celor din satele aferente raionului Sîngerei.

Potrivit Curții, Unele AAPL au achitat lucrări de reparații capitale în sumă  de 808,0 mii lei, care, efectiv, nu au fost executate, precum și au recepționat lucrări, care nu au fost efectuate, în sumă totală de 408,8 mii lei, și pentru care nu au fost efectuate achitări, ceea ce potrivit misiunii de audit, denotă o administrare frauduloasă a banilor publici.

Abateri și încălcări la gestionarea patrimoniului public 

Și la capitolul gestionării patrimoniului public, misiunea de audit a constatat mai multe iregularități. Potrivit echipei de audit, inventarierile formale efectuate de unele AAPL, nu au constatat neajunsuri de bunuri materiale în sumă totală de 224,5 mii lei.

De asemenea, unele AAPL nu au reflectat în evidența contabilă, bunuri imobile în valoare de 3,6 mil. lei și nu au stabilit costul a 65 de obiecte. Misiunea de audit a mai constatat că s-a admis efectuarea unor înregistrări contabile greșite privind mijloacele fixe deținute, în valoare totală de 10,6 mil. lei.

62 bunuri imobile în valoare de 73,9 mln lei, aflate în proprietate publică nu au fost înregistrate integral la organul cadastral.

Echipa de audit a depistat mai multe încălcări legate de capitalul social al întreprinderilor municipale. Printre cele mai importante constatări se numără: ne-reflectarea în balanța contabilă a AAPL a valorii capitalului social, în sumă totală de 187,7 mii lei, depus la fondarea întreprinderilor municipale (ÎM); transmiterea bunurilor materiale în valoare de 1 mln de lei în capitalul social al întreprinderilor municipale, care nu au aparținut fondatorului cu drept de proprietate publică; ne-asigurarea modificării capitalului social al ÎM cu valoarea bunurilor materiale înstrăinate în sumă de 189,0 mii lei etc. De asemenea, potrivit Curții, pe parcursul mai multor ani, AAPL nu au efectuat monitorizarea financiară a ÎM, ceea ce condiționează lipsa constatării și soluționării la timp a unor riscuri operaționale în activitatea întreprinderilor de interes public.

Unele complexe imobiliare cu valoarea totală de 4,5 mil. lei nu au fost administrate eficient, iar o parte din construcții, instalații și utilajele tehnice sînt distruse sau lipsesc.

Din nou, unele AAPL au evitat procedura de licitație publică, condiționând ne-încasarea în bugetele locale a veniturilor de la licitații. 

Prin administrarea neconformă și ineficientă a patrimoniului public de către AAPL, au fost generate situații, cînd în bugetele locale nu au fost încasate potențiale venituri din vânzarea și folosința efectivă a bunurilor imobile. Venituri de cca 1 mln de lei nu a fost încasat în bugetele locale din cauza că AAPL nu au aplicat prevederile legale în relațiile de folosință a bunurilor imobile și terenurilor publice. Alte 2,3 mln nu a au fost încasate din cauza deficiențelor admise la înstrăinarea bunurilor imobile. 
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii