Curtea de Conturi a finalizat auditul conformității gestionării fondurilor publice de către Biroul Național de Statistică (BNS) în 2015. Raportul privind situația de la instituție a fost examinat în cadrul ședinței publice din 12 mai curent. 

Constatări generale

La 31.12.2015 valoarea patrimoniului public administrat de către BNS constituia 54,4 mil. lei. Potrivit rezultatelor auditului, gestionarea patrimoniului instituției este afectată de neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unor imobile și terenuri, dar și de lipsa reflectării valorii lor în evidența contabilă a instituției. Astfel, 17 terenuri cu valoarea cadastrală de 4,1 mil. lei nu au fost înregistrate în evidența contabilă la direcțiile teritoriale pentru statistică.

Curtea a mai depistat că BNS nu a  asigurat încasarea deplină a veniturilor din locațiune, utilizarea gratuită a unor încăperi, mijloace speciale din chirie. De asemenea, instituția nu a utilizat la maxim imobilele, unele spații nelocuibile date în locațiune au fost privatizate fără acordul BNS, fără concurs și la prețuri subestimate.

Și procesul de achiziții publice din cadrul instituției relevă nerespectarea legislației: neplanificarea adecvată a achizițiilor, nesemnarea de către grupurile de lucru a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate ș.a.

Rezultatele auditului arată că indicatorii economico-financiari ai Î.S. Editura de Imprimate „Statistica", fondată de BNS, denotă o diminuare semnificativă în ultimii ani a veniturilor din vânzări și a profitului net. În schimb, cheltuielile administrative au crescut. Acest fapt ar fi fost cauzat de preluarea sarcinilor de tipărire și eliberare a unor formulare cu regim special de care se ocupa editura. Valoarea capitalului social al Î.S. Editura de Imprimate „Statistica", în sumă de 6191,5 mii lei nu a fost reflectată în Bilanțul executării bugetului autorităților/instituțiilor publice.

Constatări privind organizarea Recensământului

Baner_lung.png

Biroul Național de Statistică a fost numit responsabil de organizarea şi efectuarea recensământului populației și locuințelor, de prelucrarea datelor obținute și de generalizarea rezultatelor. Recensământul a fost efectuat în perioada 12-25 mai, 2014. Pentru  realizarea acestuia au fost planificate 81,0 mil. lei, pentru perioada 2013-2015. Auditul a stabilit că suportul financiar în valoare de 8,2 mil. lei, sub formă de mijloace speciale pentru realizarea activităților referitor la recensământ a fost acordat de către Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. De facto, în perioada respectivă au fost finanțate cheltuieli în sumă de 73,3 mil. lei, sau cu 7,7 mil. lei mai puțin față de limitele bugetare anuale aprobate. Curtea de Conturi a stabilit că, potrivit datelor Raportului prezentat Ministerului Finanțelor la 01.01.2016, BNS nu a executat indicatorii de performanță de produs ce țin de prelucrarea datelor obținute a recensământului, invocând insuficiența surselor financiare necesare pentru activitățile respective.

Șeful BNS riscă să-și piardă fotoliul

Cu o zi înainte de publicarea Raportului, în cadrul ședinței Guvernului din 11 mai curent, Pavel Filip a menționat că, șeful de la BNS, Marin Gospodarenco, a întocmit o anchetă proastă cu privire la datele recensământului. Premierul i-a oferit 3 zile pentru a remedia situația, în caz contrar, șeful BNS ar putea să-și piardă fotoliul: ”Dacă nu sunteți în stare să prezentați ancheta, atunci vă veți prezenta demisia”.

MarinGospodarenco.jpg

Șeful BNS, Marin Gospodarenco numit în funcție tot de către Guvernul Filip, pe 10 februarie 2016.

Auditul Curții de Conturi la BNS a constatat că persistă riscul tergiversării termenului-limită de publicare a rezultatelor finale ale recensământului.    

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii