Renato Usatîi este deja cunoscut pentru modul de a face publice informații ”secrete” despre unii dintre foștii și actualii politicieni din Republica Moldova. În 2014, el a făcut astfel de declarații cu referire la ex-președintele RM, Vladimir Voronin, când, în cadrul a 2 emisiuni TV a vorbit despre presupusa avere ascunsă a lui Voronin și despre presupusa implicare a acestuia în scheme administrate de Vladimir Plahotniuc. Aceste declarații l-au nemulțumit pe Voronin, care l-a acționat în judecată pe Usatîi pentru lezarea onoarei, demnității și reputației personale. Cauza a fost analizată și în instanța de fond, și de apel și de recurs, ajungând în cele din urmă să fie rejudecată de prima instanță.

Declarațiile lui Usatâi, care l-au nemulțumit pe Voronin 

 
În august 2014 Vladimir Voronin l-a acționat în judecată pe Renato Usatîi cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale. Voronin a fost nemulțumit că, în cadrul emisiunii televizate “Ochiul Public”, realizată de canalul “Noroc TV” şi difuzată la 09 iunie 2014, Usatîi a declarat că “Eu consider că, averea lui (Voronin) în bani cash este nu mai puțin de 200 de milioane euro, nu mai vorbim că are casă în California, are un sanatoriu privat în Carlovy Vary în Cehia, are casă în Grecia, are casă în Baden-Baden în Germania și mi se pare că încă una, nu știu unde în Germania, astea le are sigur. În California i-a făcut-o cadou un businessman din Federația Rusă…”.    

În aceeași emisiune, Usatîi a făcut anumite declarații și depre politicienii Mihai Ghimpu, Vlad Filat și Vlad Plahotniuc.

усатый 1+1.pngDe asemenea, ex-președintele Vladimir Voronin a menţionat că la 25 iunie 2014 în cadrul emisiunii televizate “1+1”, realizată de canalul “Accent TV”, Renato Usatîi a afirmat că el a luat parte la mai multe scheme organizate de Vladimir Plahotniuc, la care participă și în prezent, şi că a primit de la diferite persoane 5 mln dolari pentru compania electorală din 2009.     

Voronin argumenta atunci că aceste afirmaţii nu corespund realităţii, îi lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia lui profesională, și le-a calificat drept calomnii la persoana sa, pentru că aceste afirmaţii expuse în cadrul unor emisiuni TV, au devenit cunoscute unui număr mare de persoane. усатый noroc tv.pngVoronin mai susținea că, prin difuzarea informaţiilor calomnioase i-au fost cauzate grave suferinţe psihice şi morale și i-a fost diminuată autoritatea, solicitând constatarea faptului că informaţia difuzată nu corespunde adevărului, îi lezează onoarea şi demnitatea. De asemenea, politicianul a mai solicitat încasarea din contul lui Renato Usatîi a unei sume simbolice cu titlu de prejudiciu moral în mărime de 1 leu şi obligarea lui Usatîi de a face dezmințirea informației răspândite prin intermediul posturilor “Noroc TV” şi “Accent TV”.

Onoarea lui Voronin examinată în 3 instanțe

Litigiul a fost examinat în primă instanță de către Judecătoria Buiucani, care a constatat că declaraţiile lui Usatîi făcute în cadrul emisiunilor TV nu corespund realităţii, lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a lui Vladimir Voronin. Renato Usatîi a fost obligat să difuzeze prin aceleaşi posturi TV dezminţirea declaraţiilor expuse şi să prezinte scuze lui Vladimir Voronin. De asemenea, din contul lui Renato Usatîi urmau a fi înacasate, în beneficiul lui Voronin, 1 leu – prejudiciu moral și 370 lei pentru cheltuielile suportate la examinare cauzei.

Usatîi nu a fost mulțumit de Hotărârea primei instanțe și la 13 noiembrie 2014 a înaintat apel împotriva acestei hotărâri, solicitând casarea acesteia, cu emiterea unei noi hotărâri prin care să fie respinsă acţiunea. Dar, Curtea de Apel Chişinău a respins apelul declarat de Usatîi și a menţinut hotărârea Judecătoriei Buiucani. Usatîi nu s-a oprit aici și, la 17 iunie 2015 a declarat recurs și împotriva deciziei instanţei de apel şi hotărârii primei instanţe, solicitând casarea acestora și remiterea cauzei la rejudecare.

Examinând materialele dosarului Curtea Supremă de Justiţie a admis recursul. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit din cadrul CSJ a constatat ca premature concluziile instanţelor de judecată pentru că, nu ar fi luat în consideraţie că se aduc atingeri şi intereselor posturilor de televiziune “Noroc TV” şi “Accent TV”, care nu a fost implicate în proces, deşi dezminţirile şi scuzele urmau să fie făcute prin intermediul lor. CSJ a menționat că, la rejudecarea pricinii este neapărată stabilirea componenţei participanţilor la proces, având în vedere că, în cauzele privind dezminţirea informaţiilor, în calitate de pârâți figurează autorul şi organul de informare în masă, iar pentru reproducerea informaţiilor ce ponegresc onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională a reclamantului de către mai multe mijloace de informare în masă, ele pot fi atrase la participarea în cauză, în calitate de co-pârâți. Astfel, CSJ a considerat că, la examinarea pricinii ”Voronin vs Usatîi” a fost necesară atragerea în proces, a posturilor de televiziune “Noroc TV” şi “Accent TV”, care în caz de admitere a acţiunii urmau să ofere timp de antenă lui Usatîi, pentru dezminţirea informaţiei şi aducerea scuzelor publice. CSJ a considerat imposibilă corectarea erorii ce a vizat participanții la proces, motiv pentru care a restituit spre rejudecare cauza, în instanţa de fond, care urma să ţină cont de cele indicate. În cele din urmă, CSJ a admis recursul declarat de către Usatîi, casând decizia Curţii de Apel Chişinău şi hotărârea Judecătoriei Buiucani, cu remiterea cauzei la rejudecare la Judecătoria Buiucani mun. Chişinău. în alt complet de judecată.

La 17 mai curent, Judecătoria Buiucani a pronunțat Hotărârea de rejudecare a cauzei (doc), care a avut aceleași constatări și aceleași consecințe. Astfel, Usatîi va trebui să dezmintă declarațiile făcute în 2014, în termen de cel mult 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, prin intermediul emisiunii ”Ochiul Public” de la Noroc TV și prin intermediul emisiunii ”1+1” de la Accent TV. De asemenea, controversatul politician va trebui să achite 1 leu prejudiciu moral și 250 lei – cheltuielile pentru achitarea taxei de stat. Hotărârea j. Buiucani este cu drept de apel la CA Chișinău, în termen de 30 de zile.


            Precedentele lui Usatîi în materie de lezare a onoarei și demnității

      Amintim că Usatâi a mai fost acuzat de lezarea onoarei și demnității și în cazul ”SRL Global Prest Service vs Usatîi Renato”, despre care CrimeMoldova a scris în articolul ”Global Prestservice” versus Renato Usatîi: primarul mun. Bălți nu va fi nevoit să ceară scuze publice”.

Un alt caz de lezare a onoarei și demnității, în care a figurat controversatul politician a avut loc în iunie 2014. Atunci, aflându-se în incinta Ministerului Justiției, Usatîi ar fi folosit termeni injurioși în mass-media în adresa ex-ministrului Justiției Oleg Efrim și a lui Vlad Filat, lezându-le celor 2, onoarea și demnitatea.

Pentru această cauză, a existat o decizie a unui agent constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Buiucani, prin care Usatîi a fost recunoscut vinovat de săvârșirea contravenției administrative și sancționat cu amendă de 50 u.c. Nefiind de acord cu această decizie, Usatîi a contestat-o la judecătoria Buiucani. Contestația lui Usatîi a fost admisă de instanță, iar decizia agentului anulată, menționându-se că nu a existat contravenție. Dar nici agentul constatator nu a fost mulțumit de hotărârea j. Buiucani și a contestat-o cu recurs la CA Chișinău, solicitând casarea ei și respingerea contestației lui Usatâi. CA Chișinău a menținut însă Hotărârea primei instanțe, menționând că nu a existat plângeri înaintate de Efrim și Filat (care nici nu s-au prezentat la proces), deși anume ei sunt persoanele cărora se pretinde că le-ar fi fost onoarea și demnitatea. Sesizarea privind comportamentul ”obscen” a lui Usatîi, fusese făcute de către un deputat, deși acesta nu era împuternicit să facă asemenea sesizări și nici vizat în expunerile lui Usatîi, CA considerând că o astfel de sesizare nu poate fi admisă. În cele din urmă, CA a decis menținerea hotărârii j. Buiucani.

    
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii