Următorul președinte va fi ales direct de popor și nu de Parlament cum este acum. La 4 martie 2016 Curtea Constituţională a pronunţat Hotărârea privind modalitatea de alegerea a Președintelui Republicii Moldova. 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 12 noiembrie 2015 de către 18 deputaţi ai fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

Curtea Constituțională a declarat neconstituţionale prevederile legii de revizuire a Constituţiei referitoare la modul de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova de  către Parlament cu votul a 3/5 din numărul deputaţilor.

Astfel, Curtea a revigorat prevederile privind alegerea Preşedintelui prin vot direct, secret şi liber exprimat, în redacţia anterioară modificării neconstituţionale. Deci, au fost revigorate prevederile Codului Electoral privind alegerea Președintelui prin vot direct de către cetățeni. 

Hotărârea Curţii este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii