Tot pe 23 iunie curent, Curtea de Conturi a examinat și Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public în cadrul entităților din raionul Rîșcani pe anul 2015.

Echipa de audit a constatat un șir de nereguli și deficiențe instituționale în modul de administrare a patrimoniului public de către administrația autorităților publice locale (AAPL) din raionul Rîșcani. Astfel, misiunea de audit a identificat neidentificarea, nedelimitarea și neînregistrarea regulamentară a patrimoniului public proprietate locală din domeniul public și domeniul privat, precum și neînregistrarea conformă a drepturilor patrimoniale. Acest fapt constituie un impediment semnificativ în gestiunea eficientă a patrimoniului și acumularea veniturilor pasibile, ceea ce generează un risc major de pierdere a patrimoniului respectiv.

AAPL nu au asigurat înregistrarea regulamentară a drepturilor asupra bunurilor imobile în valoare de peste 36,3 mil. lei. Echipa de audit a remarcat discrepanțe în evidența conductelor de gaze - 1,3 mil. lei, inclusiv privind înregistrarea conformă a rețelelor de gaze. Astfel, contrar reglementărilor legale, 14 AAPL din raion, care dispun de rețele de gazoduct contabilizate (127,33 km) în valoarea de circa de 24,3 mil. lei, nu au înregistrat aceste rețele la OCT.

Și gestionarea terenurilor proprietate publică de către AAPL a fost neconformă. Din cauza că, consiliile locale nu au stabilit unilateral mărimea plății pentru folosirea terenurilor aferente construcțiilor, 18 AAPL din raion nu au asigurat încasarea plăților pasibile de la folosirea terenurilor proprietate publică, aferente obiectivelor private, cu suprafața totală de 83,89 ha. În urma neîncasării acestor plăți, bugetele locale au fost lipsite de surse în sumă de pînă la circa 3,4 mil. lei, potrivit estimărilor de audit, cele mai semnificative fiind constatate la primăriile or. Rîșcani ( 1,8 mil. lei) și s. Corlăteni (0,7 mil. lei);

Abateri au fost constatate și la colectarea plăților pentru arenda terenurilor agricole. 13 UAT din raion, la încheierea contractelor de transmitere în arendă a terenurilor cu destinație agricolă (cca 192,64 ha), au redus cuantumul plății pentru arendă, astfel nefiind acumulate venituri bugetare de cca 39,8 mii lei. Alte 0,2 mln lei nu au fost încasate de AAPL din cauza diminuării neîntemeiate a suprafețelor de terenuri transmise în arendă, dar și neaplicarea corectă a tarifului pentru un grad-hectar.

Bugetul local a mai fost lipsit de cca 0,4 mln le, pentru că AAPL nu a asigurat procedura de control asupra folosirii terenurilor atribuite gratuit pentru construcția caselor de locuit individuale. Misiunea de audit a mai depistat neacumularea veniturilor de la darea loturilor de pământ aferente caselor, cu depășirea normei stabilite - în valoare cca 1,1 mil. lei.

Și în Râscani nu au fost organizate licitații publice atunci când era necesar. AAPL au atribuit terenuri agricole, inclusiv și obiectelor acvatice, în arendă, fără organizarea acestora. Astfel, din cauza neorganizării licitațiilor, la 21 UAT, bugetele locale au fost lipsite de venituri în sumă totală de circa 0,5 mil. lei. 

De asemenea, s-au constatat tranzacții ilegale de vânzare a fondului silvic și schimbul terenurilor proprietate publică, din cauza lipsei controlului eficient asupra integrității fondului funciar, inclusiv a celui silvic. 

Abaterile admise în procesul de administrare a terenurilor bazinelor acvatice au condiționat gestionarea neconformă a patrimoniului public și neîncasarea veniturilor bugetare, estimate de audit la circa 3,1 mil. lei.

Modul de utilizare a mijloacelor bănești obținute din vânzarea terenurilor proprietate publică (cca 239 mii lei în 7 UAT) a fost contrar prevederilor legal, unele mijloace fiind folosite și pentru achitarea indemnizațiilor pentru consilierii locali.
Admiterea neregulilor la înstrăinarea și administrarea proprietății publice a generat pierderi atât la bugetul local, cât și la bugetul de stat în valoarea totală de circa 0,54 mil. lei. 

Auditul a mai constatat neutilizarea patrimoniului public (în valoare de 11,4 mil. lei) și lipsa măsurilor de conservare a lui, fapt care duce la deteriorarea și degradarea obiectivelor ( 16 obiecte/bunuri imobile în de cca 9,0 mil a 7 AAPL și 22 bunuri imobile a consiliilor raionale în valoarea totală de 2,4 mil. lei).

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii