Pe 16 martie curent, Curtea Constituțională a pronunțat Avizul asupra inițiativei de revizuire a art. 70, alin. (3) din Constituția Republicii Moldova, în urma sesizării depuse de Guvern la 1 martie curent, privind posibilitatea revizuirii Constituției, în sensul limitării imunității deputatului.

Propunerea de revizuire a Constituției a fost expusă în următoarea redacție: ”(3) Deputatul nu poate fi supus percheziției corporale sau la domiciliu și/sau reședință, nu poate fi reținut sau arestat fără încuviințarea Parlamentului, cu excepția existenței unei hotărâri irevocabile de condamnare sau a cazurilor de infracțiune flagrantă.

Potrivit prevederilor actuale ale articolului 70 din Constituţie, ”deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.”

Prin proiectul de lege propus de Guvern, se propune excluderea imunității parlamentare nu doar în cazurile de infracţiune flagrantă, ci adiţional la etapa trimiterii cauzei în judecată și în cazul existenței unei hotărâri irevocabile de condamnare.

Curtea a menționat că anterior s-a pronunţat asupra revizuirii prevederilor constituționale privind imunitatea parlamentară prin Avizele nr. 1 din 25.01.01, nr.1 din 25.11.11, nr.2 din 10.11.15, prin care a avizat pozitiv proiectele de legi înaintate, care prevedeau inclusiv excluderea imunităţii parlamentare. Astfel, potrivit Curții Constituționale, de principiu, imunitatea parlamentară poate fi limitată.

În ce privește proiectul de Lege prezentat de Guvern în martie curent, Curtea a reţinut că modificarea propusă creează confuzii privind incidenţa imunităţii deputatului în cazul existenței unei hotărâri irevocabile de condamnare, de natură să genereze incertitudini şi dificultăţi de interpretare şi aplicare. 

De asemenea, CC a precizat că această propunere legislativă contravine jurisprudenţei anterioare a Curţii (în Hotărârea nr. 2 din 20.01.15, Curtea a statuat că imunitatea nu are incidenţă asupra deputatului condamnat, situaţie în care mandatul încetează de drept).

Având în vedere aceste circumstanțe, Curtea a constatat că, propunerea legislativă a Guvernului de modificare a Constituției, încalcă limitele revizuirii prevăzute de art. 142 din Constituţie, întrucât generează confuzii privind corelaţia între imunitatea deputatului și existența unei hotărâri irevocabile de condamnare.

Astfel, Curtea a statuat că, în redacţia propusă, proiectul de revizuire a Constituţiei nu poate fi prezentat Parlamentului pentru adoptare, dar este posibilă depunerea ulterioară a proiectului, după înlăturarea deficienţelor semnalate. 

Avizul Curţii este definitiv și nu poate fi supus nici unei căi de atac.


În sesizarea depusă de Guvern se menționează că membrii executivului nu beneficiază de o imunitate similară deputaților, ceea ce, potrivit autorilor, încalcă principiul egalității puterilor în stat, deoarece, între drepturile și obligațiile persoanelor care reprezintă cele 3 puteri în stat nu trebuie să existe discrepanțe și diferențe de protecție nejustificate.

În prezent, atragerea la răspundere a deputaților și trimiterea acestora în judecată, este imposibilă fără încuviințarea Parlamentului.

De principiu, se fac reforme…

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii