În 26 de cazuri, observatorilor naţionali şi internaţionali li s-a interzis analizarea liberă a procesului electoral. Totodată, au fost depistate un şir de încălcări în ceea ce priveşte verificarea actelor, neaplicarea ştampilelor şi zvonuri de recompense materiale.

Constatările au fost prezentate în seara zilei de astăzi, 30 octombrie, de către direc­to­rul organizaţiei și șeful misiu­nii de obser­va­to­ri Promo-Lex, Pavel Postică.

„Până la ora 18.45 am constatat 26 de cazu­ri în care obser­va­to­ri­lor nu li s-a per­mis analizarea libe­ră a procesului electoral în incin­ta sec­ți­i­lor de votare. În 15 cazu­ri s-a observat vota­rea cu docu­men­te neco­res­pun­ză­toa­re, iar în 93 de sec­ții se vindeau băutu­ri alco­o­li­ce. În alte cazuri s-a observat o verificare necorespunzătoare a actelor sau neaplicarea ştampilei în buletinul de identitate”, a spus de Pavel Pos­ti­că.

Totodată, în alte 8 cazu­ri s-au depis­tat zvo­nu­ri de recom­pen­se mate­ri­a­le, în 170 de cazu­ri încălca­rea secretului la vot, 7 cazu­ri de agi­ta­ție elec­to­ra­lă în pre­a­j­ma sec­ți­i­lor de vota­re, 13 cazu­ri de acte de vio­len­țe sau inti­mi­da­re a alegă­to­ri­lor şi 8 cazuri de transportare organizată, cel mai des, la secţiile de votare unde participă cetăţenii din regiunea transnistreană.

„De cele mai dese ori inti­mi­da­rea sau conflictele în secţiile se refe­ră la pro­ble­me­le depis­ta­te de ale­gă­to­ri în lis­te­le elec­to­rale. „Remarc faptul că insti­tu­ția a fost supu­să mai mul­tor ata­cu­ri ciber­netice.  Am reu­șit să facem față aces­tor pro­vo­că­ri. Vom vedea care va fi situ­a­ția în con­ti­nu­a­re. Ne pare rău că cine­va din exte­ri­or încear­că să ne încur­ce. O con­si­de­răm o inti­mi­da­re a observatorilor”, a menţionat Postică.

În R. Moldova au loc alegeri prezidenţiale directe. Până la ora 20.30 au votat circa 49% dintre alegători.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii