Ruslan Malai este noul direc­tor al Agenţiei Achi­zi­ţii Publice. Deși concursul s-a încheiat pe 28 aprilie, abia azi Ministrul Finanțelor a semnat ordinul de numire al noului director al Agenției Achiziții Publice. 

Potri­vit unui comunicat al ministerului, Ruslan Malai este magis­tru în eco­no­mie şi drept, are o expe­rienţă vastă în dome­niul achi­zi­ţi­i­lor. A acti­vat ante­rior în cadrul Orga­ni­za­ţiei Naţiu­ni­lor Unite pen­tru Ali­men­ta­ţie şi Agri­cul­tură – Biroul Regio­nal pen­tru Europa şi Asia Cen­trală, Pro­gra­mul Naţiu­ni­lor Unite pen­tru Dezvol­tare , Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţiei al Repu­bli­cii Mol­dova şi a pri­mit de la aceş­tia nume­roase reco­man­dări pen­tru acti­vi­tă­ţile rea­li­zate.

Pe par­cur­sul ulti­mi­lor 4 ani a par­ti­ci­pat activ la cur­suri de per­fe­cţio­nare şi spe­cia­li­zare în dome­niul achi­zi­ţi­i­lor în cadrul Băn­cii Mondi­ale, Orga­ni­za­ţiei Naţiu­ni­lor Unite pen­tru Ali­men­ta­ţie şi Agri­cul­tură, Pro­gra­mul Naţiu­ni­lor Unite pen­tru Dezvol­tare. În anul 2015 a oţi­nut titlu de magis­tru în drept, în dome­niul poli­ti­ci­lor pri­vind achi­zi­ţi­ile publice.

CV-ul acestuia nu este public. 

Menționăm că la începutul lunii aprilie, Ministerul Finanțelor a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de director al Agenției Achiziții Publice.

La concurs au fost admise 5 persoane și anume: Ruslan Malai, Ghenadie Grib, Vadim Colibaverdi, Nicolae Ghilescu, Valentin Cebotari.

Noul șef al Agenției, Ruslan Malai a fost prezentat astăzi colectivului instituției de către Ministrul Finanțelor Octavian Armașu și Viceminsitrul Finanțelor Iuri Cicibaba. Conducerea Ministerului Finanțelor la felicitat pe Malai cu învestirea în funcţie, i-a urat succese în activitate şi a menţionat că principalul obiectiv este implementarea agendei de reformare a Achizițiilor Publice.

Fostul director al Agenției Achiziții Publice, Viorel Moșneaga a plecat din funcție pe 21 martie.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii