Există toate premisele să anticipăm o nouă criză a sistemului bancar. Situația financiară a sectorului bancar prezentată de BNM pentru primul semestru a anului curent, nu arată cifre optimiste. Creditele neperformante, care au determinat anterior lichidarea a trei bănci comerciale, au crescut în primul semestru a acestui an. 

Potrivit comunicatului BNM, sectorul bancar a înregistrat o majorare a creditelor neperformante. Astfel, pe parcursul semestrului I 2016, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a crescut cu 6.2 puncte procentuale, față de sfârșitul anului 2015,  constituind 16.1 % pe sistem. Cea mai mare creștere a creditelor neperformante au înregistrat-o băncile aflate din 2015 sub supraveghere specială a BNM (Moldindconbank, Moldova Agroindbank și Victoriabank). Despre volumul creditelor neperformante oferite de aceste bănci, puteți citi și aici .

Totuși, BNM susține că nivelul înalt al capitalului a permis băncilor să absoarbă pierderile generate de această creștere. 

Procedura de supraveghere specială a BNM în privința Agroindbank, Moldindconbank și Victoriabank, instituită în 2015 din cauza structurii netransparente a acționarilor și operațiunile de creditare cu risc sporit, este menținută și în prezent. Cele 3 bănci dețin în total 65.6 % din activele sectorului bancar. Anterior, o măsură asemănătoare a fost instituită și în privința BS, UB și BEM, aflate acum în proces de lichidare. BNM anunță că a fost instituită și o secție responsabilă de  monitorizarea continuă a transparenței acționarilor.

Tot pe parcursul primului semestru al anului curent, a fost constatat și cazul acționarilor Agroindbank, care au acționat concertat și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, motiv pentru care, drepturile aferente acționarilor respectivi au fost suspendate. Ulterior, Banca centrală a informat acționarii despre obligația de a înstrăina, în termen de 3 luni de la data constatării acțiunii concertate, acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate, însă aceștia nu s-au conformat cerinței și organul executiv al Agroindbank a anulat acțiunile respective și a emis altele noi, care urmează a fi puse în vînzare la Bursa de Valori a Moldovei, pe data de 28 septembrie 2016.

Amintim că în urma acestu caz, Moldova a fost acționată în judecată la Institutul de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț din Stockholm de către 2 companii din Rusia.

De la începutul anului au fost amendați și 5 acționari cu cotă substanțială ai BC ”EuroCreditBank” S.A., pentru neprezentarea informațiilor necesare evaluării calității acționarilor, care au creat impedimente BNM în identificarea beneficiarilor efectivi ai deținătorilor de cote substanțiale în bancă.

La sfărșitul lunii iunie, în Republica Moldova funcţionau 11 bănci licenţiate de BNM, inclusiv 4 sucursale ale băncilor şi grupurilor străine. Sectorul bancar rămîne, potrivit BNM, dependent de circumstanțele mediului intern și extern.

Situația sectorului bancar a fost prezentată de BNM pe 26 iulie curent, cu puțin timp după anunțul Guvernului RM despre ajungerea la un acord cu FMI la nivel de experți. Unul dintre scopurile programului cu FMI vizează inclusiv abordarea vulnerabilităților infiltrate de mult timp în structura netransparentă a acționarilor băncilor și cadrul slab de supraveghere și de reglementare a sectorului financiar din Republica Moldova.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii