Două colegii din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor şi-au ales conducerea. Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor va fi condus de procurorul municipiului Chişinău Igor Popa, iar Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor de Valeriu Bodean, procuror adjunct-interimar al şefului Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, scrie anticoruptie.md

Cei doi se vor afla la conducerea colegiilor pentru un mandat de patru ani. 

Procurorul Igor Popa, a fost acuzat în repetate rânduri că a pornit dosare penale la comandă. Popa, și-a început activitatea la 25 de ani în calitate de anchetator în Procuratura sectorului Râşcani al Capitalei. Din 2002 până în 2010 a ocupat mai multe funcţii importante în Secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii Generale, ajungând şeful subdiviziunii. În această perioadă omul legii a ajuns în atenţia opiniei publice, el şi subalternii săi fiind cei care s-au ocupat de dosarele mai multor politicieni incomozi. La fel de multe critici a atras şi în aprilie 2009, fiind în fruntea unui grup de procurori care s-a ocupat de evenimentele de atunci. După ce a revenit la Procuratura sectorului Râşcani al Capitalei în calitate de şef, Igor Popa a fost criticat pentru că subalternii săi pornesc dosare penale activiştilor incomozi. Pe lângă funcţia de procuror, acesta este şi membru al Consiliului Institutlui Naţional al Justiţiei, instituţie prin care, obligatoriu, trec toţi viitorii judecători şi procurori, dar şi membru al Colegiului de calificare al procurorilor. Mai multe detalii despre Igor Popa puteți citi AICI

Ziarul de Gardă scrie că, Valeriu Bodean, are 38 de ani, acti­vează în orga­nele pro­cu­ra­tu­rii înce­pând cu anul 2000, deţinând pe par­curs mai multe fun­cţii: în Pro­cu­ra­tura sect. Cio­cana, Pro­cu­ra­tura capi­ta­lei şi PG. Bodean a exa­mi­nat dosare cu tentă poli­tică în peri­oada guver­nă­rii comu­niste. Ast­fel, acesta a fost acu­za­to­rul de stat care a dis­pus ares­ta­rea omu­lui de afa­ceri Gabriel Stati, dar şi a şefu­lui pazei sale de corp, Aurel Mari­ne­scu, învi­nuiţi în apri­lie 2009 de orga­ni­za­rea acţiu­ni­lor de dez­or­dine în masă şi uzur­pare a pute­rii de stat. În noiem­brie 2009, dosa­rul pe numele lui Stati a fost cla­sat. Ulte­rior, acesta a mers la CEDO. Cazul s-a solu­ţio­nat însă ami­a­bil după ce Guver­nul R. Mol­dova a recu­nos­cut vio­la­rea în acest caz a Con­venţiei, res­pec­tiv, detenţia ile­gală apli­cată la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Vale­riu Bodean. Tot Bodean a instru­men­tat şi cazul mai­o­ru­lui de poli­ţie Con­stan­tin Domni­şor, care, fiind direc­tor al Cen­tru­lui chi­no­lo­gic al Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Interne, a deve­nit ţinta unei ten­ta­tive de asa­si­nat printr-o explo­zie cu gren­adă. Atunci, deşi Domni­şor îl acuza pe minis­trul de Interne, Ghe­or­ghe Papuc, pro­cu­ro­rul Bodean, care pe atunci activa la Pro­cu­ra­tura muni­ci­pală, a anu­nţat con­clu­zia pe „cazul Domni­şor”: „Minis­trul de Interne, Ghe­or­ghe Papuc, nu are nicio legă­tură cu ten­ta­tiva de asa­si­nare a mai­o­ru­lui Domni­şor şi a fami­liei sale. Aten­ta­tul a fost comis de un tânăr, care a găsit gren­ada în stradă”. Pro­cu­ro­rii l-au făcut vino­vat pe Vita­lie Gai­dău, care, în cadrul audi­e­ri­lor, afirma că este nevi­no­vat şi că a fost tor­tu­rat timp de o lună în izo­la­to­rul de pe str. Tighina, fiind forţat să-şi asume vina. Această ver­siune, însă, nu o cre­dea nici măcar vic­tima, Con­stan­tin Domni­şor, care l-a şi susţi­nut pe Gai­dău în mai multe rân­duri. Astăzi, acel dosar nu are încă o fina­li­tate clară, tână­rul acu­zat fiind în liber­tate.
Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii