Operatorii economici, care încearcă să evite sancțiunile administrative legate de participarea la achiziții publice, nu vor mai putea lua parte la acestea. Restricțiile respective sunt prevăzute de un Regulament, care urmează să fie aprobat astăzi de către Guvern.

Aprobarea unui nou Regulament s-a bazat pe constatările Agenții Achiziții publice, potrivit cărora, majoritatea operatorilor economici incluși în Lista de interdicție, creează la scurt timp după includerea în această listă, noi operatori economici prin intermediul cărora continuă să participe la procedurile de achiziții publice. Astfel, aceștia continuă să livreze produse necalitative sau să încalce prevederile contractuale.

Pentru a contracara această practică, proiectul noului Regulament prevede interdicția de participare la procedurile de achiziție publică, atât a operatorilor economici incluși în Lista de interdicție, cât și a celor creați de aceeași fondatori sau a celor cu același sediu și date de contact. Acesta este un mecanism de limitare a participării la achiziții a operatorilor economici care nu respectă contractele de achiziții și creează impedimente autorităților contractate.

Potrivit Notei Informative, prevederile noi constau în includerea unor temeiuri suplimentare de includere în Lista de interdicție a operatorilor economici, cum ar fi depunerea contestațiilor neîntemeiate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, doar cu scopul de a tergiversa procedura de achiziție. De asemenea, Regulamentul prevede un nou temei de excludere din listă, şi anume, anularea deciziei de includere printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată.

În prezent, potrivit paginii Agenției de Achiziții Publice, în Lista de interdicție sunt incluși 24 de operatori economici.

Potrivit noilor prevederi, această listă va fi menținută doar în format electronic.

Regulamentul precizat - cu privire la modul de întocmire și evidență a Listei de interdicție, vine să înlocuiască vechiul Regulament în domeniu, aprobat în 2008 și a fost înaintat de Ministerul Finanțelor.

Distribuie:
Scrie un comentariu Adaugă la favorite

Оставить комментарий


Nu sunt comentarii